văn bản mới cho doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực hoạt động
Có tất cả 5 văn bản mới trong tháng qua
Lọc theo:
01

Nghị định 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

*Cần quan tâm: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022 với các đối tượng như doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)...
Ban hành:
28/05/2022
Áp dụng:
Đã biết
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
28/05/2022
02

Thông tư 03/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

*Cần quan tâm: Đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại được lựa chọn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng theo 01 trong các phương thức sau: Giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất hoặc Thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi. 
Ban hành:
20/05/2022
Áp dụng:
Đã biết
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
24/05/2022
Ban hành:
20/06/2022
Áp dụng:
Đã biết
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
20/06/2022
04

Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

*Cần quan tâm: Tăng lương tối thiểu vùng, cụ thể, vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng; vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng; vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng; vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.
Ban hành:
12/06/2022
Áp dụng:
Đã biết
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
13/06/2022
05

Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

*Cần quan tâm: Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện sẽ được hỗ trợ lãi suất 2%/năm tính trên số dư nợ vay và tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.
Ban hành:
20/05/2022
Áp dụng:
Đã biết
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
20/05/2022

toàn bộ văn bản theo lĩnh vực hoạt động

Chọn lĩnh vực hoạt động
Có tất cả 157.173 văn bản
Lọc theo:
Ban hành:
24/06/2022
Áp dụng:
Đã biết
Hiệu lực:
Đang cập nhật
Cập nhật:
24/06/2022