Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 5.821 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
2961

Công văn 4145/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014

Ban hành: 24/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
2962

Thông tư 31/2016/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định công tác của Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc

Ban hành: 11/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
2963

Thông tư 30/2016/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định công tác của Giáo viên chủ nhiệm ở trường giáo dưỡng

Ban hành: 11/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
2964

Công văn 2421/TTCP-PC của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 23/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2013
2965

Công văn 7679/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, dạy học trước chương trình và dạy học nâng cao đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học

Ban hành: 22/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2013
2966

Quyết định 2370/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế mẫu về hoạt động của Hội đồng trường trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 15/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2013
2967

Quyết định 2356/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Chuẩn y Quy chế Hoạt động của Hội đồng Trường Đại học Lâm nghiệp

Ban hành: 14/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2013
2968

Công văn 8425/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thuộc Trường Đại học Trà Vinh

Ban hành: 08/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2013
2969

Thông báo 1231/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kết quả hội thảo quốc gia về giáo dục đạo đức - công dân trong giáo dục phổ thông Việt Nam

Ban hành: 30/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2013
2970

Thông báo 362/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

Ban hành: 27/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2013
2971

Công văn 6573/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đào tạo ngành Sư phạm tiểu học trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Ban hành: 24/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2013
2972

Kế hoạch 147/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô

Ban hành: 24/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2013
2973

Công văn 6415/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp trong các nhà trường

Ban hành: 16/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2013
2974

Thông báo 1162/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lùi ngày tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi quốc tế và học sinh thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012 - 2013

Ban hành: 16/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2013
2975

Quyết định 2065/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020

Ban hành: 11/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2013
2976

Công văn 622/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non

Ban hành: 10/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2013
2977

Công điện 1128/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ

Ban hành: 06/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2013
2978

Công văn 6100/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo và triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013-2014

Ban hành: 06/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2013
2979

Công văn 7447/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015

Ban hành: 06/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2013
2980

Quyết định 5394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận quận, huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi - năm 2013

Ban hành: 04/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2013
Vui lòng đợi