Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.196 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
2961

Công văn 9810/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy các nghề trọng điểm cấp khu vực ASEAN và quốc tế năm 2012 và giai đoạn 2013 - 2015

Ban hành: 30/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2012
2962

Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

Ban hành: 30/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2012
2963

Thông tư 45/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

Ban hành: 30/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2012
2964

Quyết định 5323/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012 - 2016

Ban hành: 29/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2012
2965

Quyết định 677/QĐ-TCTK của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê

Ban hành: 29/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2012
2966

Quyết định 2588/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định một số nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 27/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
2967

Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ban hành: 26/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2012
2968

Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Ban hành: 23/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2012
2969

Kế hoạch 150/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012

Ban hành: 22/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2012
2970

Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 19/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2012
2971

Công văn 7807/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo quy mô đào tạo và kết quả tuyển sinh năm 2012

Ban hành: 19/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2012
2972

Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh

Ban hành: 19/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2012
2973

Quyết định 2939/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án "Quản lý, sử dụng Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài chính Miền Trung"

Ban hành: 19/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2012
2974

Quyết điịnh 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2012
2975

Công văn 7794/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết Đề án 1928 giai đoạn 2010 - 2012 và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2013 - 2016

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2012
2976

Công văn 7752/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non

Ban hành: 15/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2012
2977

Quyết định 2910/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Ban hành: 14/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2012
2978

Quyết định 2050/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 13/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
2979

Thông tư 28/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; Sửa chữa máy tàu thủy; Điện tàu thủy, Điện dân dụng; Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

Ban hành: 12/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2012
2980

Thông báo 1157/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tại Hội nghị giao ban các trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2012 - 2013

Ban hành: 12/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2012
Vui lòng đợi