Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.676 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Công văn 3140/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
02

Công văn 2495/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho các thí sinh thi đợt 2 của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
03

Công văn 7760/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
04

Kế hoạch 2656/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19 trong ngành Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
05

Công văn 3120/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
06

Công văn 2346/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phương án tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
07

Công văn 132/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ đoàn viên, nhà giáo, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 qua Tổng đài 1022

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
08

Quyết định 2454/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
09

Quyết định 2453/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hanh Chương trình bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
10

Quyết định 3054/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi chức năng thực hiện của Sở Nội vụ

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
11

Công văn 3063/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
12

Quyết định 2455/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở môn Lịch sử và Địa lý

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
13

Công văn 7125/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
14

Công văn 2611/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
15

Tờ trình 2100/TTr-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho các thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
16

Công văn 3026/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
17

Công văn 3036/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp Tiểu học

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
18

Quyết định 1260/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027"

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
19

Công văn 3000/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp triển khai 5 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội năm 2021

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
20

Quyết định 2386/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021 (SV_STARTUP-2021)

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
Vui lòng đợi