Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.481 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Quyết định 4014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

02

Quyết định 2924/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý và xét duyệt công chức, viên chức, người lao động Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc đi nước ngoài

03

Quyết định 2798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

04

Quyết định 4815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

05

Quyết định 741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công nhận cơ quan, doanh ng​hiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

06

Quyết định 529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp tục thực hiện phương án tự chủ tài chính năm 2022 - Đơn vị: Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

07

Công văn 4691/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp dữ liệu mẫu cho hệ thống GIS hỗ trợ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học

08

Quyết định 56/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

09

Quyết định 24/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

10
11

Công văn 4692/SGDĐT-GDTXCNĐH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện đối với Giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023

12

Quyết định 4732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

13

Kế hoạch 4682/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố năm học 2022-2023

14

Công văn 4685/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc nộp hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương đối với viên chức dự thi thăng hạng

15

Quyết định 4723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép đổi tên Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ thực hành HIPT thành Trường Trung cấp Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội

16

Kế hoạch 303/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

17

Quyết định 2966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái nguyên

18

Quyết định 3852/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẦN V)

19

Công văn 6225/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham dự Họp giao ban Quý IV về công tác tuyển sinh và đào tạo Khối đại học và cao đẳng sư phạm

20

Quyết định 1477/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”