Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 5.914 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
2941

Quyết định 1129/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2017
2942

Công văn 2007/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thống kê cuối năm học 2016-2017

Ban hành: 11/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
2943

Công văn 1956/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

Ban hành: 10/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2017
2944

Công văn 1702/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh các trường phổ thông

Ban hành: 27/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
2945

Công văn 1658/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2017

Ban hành: 24/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2017
2946

Công văn 3944/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi của cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động

Ban hành: 19/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2017
2947

Công văn 1548/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2017

Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2017
2948

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2017
2949

Công văn 1370/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017

Ban hành: 05/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2017
2950

Quyết định 472/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp

Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
2951

Quyết định 391/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt Nhật

Ban hành: 31/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2017
2952

Công văn 1257/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cơ chế tài chính tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017

Ban hành: 29/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2017
2953

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 27/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2017
2954

Công văn 1166/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Quyết định 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"

Ban hành: 23/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2017
2955

Quyết định 1797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" Thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017

Ban hành: 20/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
2956

Công văn 1067/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo đánh giá về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ban hành: 17/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2017
2957

Quyết định 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"

Ban hành: 25/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2017
2958

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 03/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2017
2959

Thông báo 36/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập, văn bằng đại học và sau đại học giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba

Ban hành: 09/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2016
2960

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, trung cấp nghề công lập tỉnh Kiên Giang, từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015

Ban hành: 05/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2017
Vui lòng đợi