Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.472 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Công văn 1415/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm ngưng các hoạt động dạy - học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
02

Quyết định 1465/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch và Phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
03

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
04

Công văn 1294/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
05

Công văn 1800/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
06

Công văn 1278/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tạm nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
07

Quyết định 1983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
08

Công văn 1775/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
09

Kế hoạch 1273/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình chuyển đổi số của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
10

Công văn 944/SGDĐT-NVDH của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận về danh sách các vùng ưu tiên trong kỳ xét tốt nghiệp trung học cơ sở, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh lớp 10 năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
11

Công văn 1142/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 03/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2021
12

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
13

Quyết định 1440/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
14

Thông tư 29/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
15

Quyết định 611/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao", sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức

Lĩnh vực: Đầu tư;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 27/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2021
16

Công văn 1650/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2021
17

Kế hoạch 410/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 23/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2021
18

Quyết định 1869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 23/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2021
19

Công văn 1614/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát lấy ý kiến về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 23/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
20

Công văn 1594/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sơ kết Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2021
Vui lòng đợi