Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.478 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Quyết định 2924/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý và xét duyệt công chức, viên chức, người lao động Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc đi nước ngoài

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
02

Quyết định 2798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
03

Quyết định 4815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
04

Quyết định 741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công nhận cơ quan, doanh ng​hiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh trật tự, Doanh nghiệp Tải về
05

Quyết định 529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp tục thực hiện phương án tự chủ tài chính năm 2022 - Đơn vị: Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
06

Công văn 4691/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp dữ liệu mẫu cho hệ thống GIS hỗ trợ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
07

Quyết định 24/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức, COVID-19 Tải về
08

Quyết định 56/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
09

​Quyết định 645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính mới, 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực gi​áo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
10

Công văn 4692/SGDĐT-GDTXCNĐH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện đối với Giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
11

Quyết định 4732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
12

Kế hoạch 4682/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
13

Công văn 4685/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc nộp hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương đối với viên chức dự thi thăng hạng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Kế hoạch 303/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
15

Quyết định 2966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái nguyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
16

Quyết định 3852/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẦN V)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
17

Công văn 6225/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham dự Họp giao ban Quý IV về công tác tuyển sinh và đào tạo Khối đại học và cao đẳng sư phạm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
18

Quyết định 1477/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
19

Công văn 4134/SGDĐT-CTTT-KHCN của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
20

Công văn 7782/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về