Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.144 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
21

Kế hoạch 1365/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

22

Kế hoạch 315/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2023

23

Quyết định 550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

24

Quyết định 541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

25

Quyết định 533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

26

Quyết định 540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Trường Tiểu học Hương Giang)

27

Quyết định 539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Trường Tiểu học Thuận Lộc)

28

Quyết định 543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

29

Quyết định 809/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa

30
31

Quyết định 644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

32

Công văn 988/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

33

Quyết định 813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Đức, trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức

34

Quyết định 323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024

35

Quyết định 305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Mẫu giáo Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

36

Kế hoạch 656/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024

37

Công văn 966/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi Online “Học sinh với An toàn thông tin 2023”

38

Quyết định 711/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

39

Nghị định 09/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 54/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

40

Quyết định 640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Mầm non Thạnh Lộc 3, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1