Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.705 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
21

Công văn 134/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
22

Công văn 2142/SGDĐT-KTKD của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1, tổ chức thi và đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
23

Công văn 3140/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
24

Công văn 2495/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho các thí sinh thi đợt 2 của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
25

Công văn 7608/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện kết luận của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
26

Thông báo 678/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
27

Kế hoạch 2656/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19 trong ngành Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
28

Công văn 7760/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
29

Công văn 2346/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phương án tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
30

Công văn 3120/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
31

Công văn 132/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ đoàn viên, nhà giáo, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 qua Tổng đài 1022

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
32

Công văn 7259/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
33

Quyết định 2454/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
34

Quyết định 2453/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hanh Chương trình bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
35

Quyết định 3054/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi chức năng thực hiện của Sở Nội vụ

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
36

Công văn 3063/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
37

Quyết định 1470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
38

Quyết định 2455/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở môn Lịch sử và Địa lý

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
39

Công văn 7125/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
40

Tờ trình 2100/TTr-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho các thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
Vui lòng đợi