Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 5.901 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
2981

Quyết định 2173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ban hành: 10/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2017
2982

Công văn 67/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

Ban hành: 09/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2017
2983

Công văn 37/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy đại học; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017

Ban hành: 06/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2017
2984

Quyết định 59/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo

Ban hành: 31/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2017
2985

Chỉ thị 6186/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 29/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2017
2986

Thông báo 403/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2016
2987

Công văn 6078/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Ban hành: 13/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2016
2988

Quyết định 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về định mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực giáo dục năm 2017

Ban hành: 10/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2016
2989

Công văn 5878/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017

Ban hành: 29/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2016
2990

Quyết định 653/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế

Ban hành: 24/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2016
2991

Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Ban hành: 14/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2016
2992

Quyết định 1127/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Ban hành: 28/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
2993

Quyết định 2321/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao Kho bạc Nhà nước tạm thời tiếp nhận, quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2016
2994

Công văn 5129/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Ban hành: 14/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
2995

Công văn 4756/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

Ban hành: 26/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
2996

Công văn 4436/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017

Ban hành: 09/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
2997

Thông tư liên tịch 21/2016/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung và mức chi đặc thù Dự án "Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Ban hành: 22/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
2998

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 21/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
2999

Quyết định 2744/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định mức chi phí và chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho người khuyết tật đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
3000

Quyết định 79/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 21/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
Vui lòng đợi