Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.690 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Quyết định 1373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
02

Công văn 3192/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo điều kiện kiểm tra đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
03

Công văn 3174/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 6

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
04

Thông báo 2710/TB-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tạm dừng tiếp công dân tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
05

Quyết định 2507/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
06

Thông báo 2709/TB-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tạm dừng nhận trực tiếp hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
07

Công văn 2702/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
08

Công văn 3140/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
09

Công văn 134/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
10

Công văn 2142/SGDĐT-KTKD của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1, tổ chức thi và đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
11

Công văn 2495/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho các thí sinh thi đợt 2 của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
12

Công văn 7608/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện kết luận của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
13

Công văn 7760/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
14

Kế hoạch 2656/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19 trong ngành Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
15

Công văn 3120/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
16

Công văn 2346/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phương án tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
17

Công văn 132/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ đoàn viên, nhà giáo, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 qua Tổng đài 1022

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
18

Công văn 7259/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
19

Quyết định 2453/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hanh Chương trình bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
20

Quyết định 2454/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
Vui lòng đợi