Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 5.821 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
2921

Công văn 69/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở và Trung học phổ thông được điều chuyển dạy mầm non và tiểu học

Ban hành: 09/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2017
2922

Thông báo 403/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2016
2923

Công văn 6078/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Ban hành: 13/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2016
2924

Công văn 2174/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2016
2925

Quyết định 1298/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Ban hành: 05/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2016
2926

Quyết định 2192/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 năm 2017

Ban hành: 15/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2016
2927

Công văn 9765/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 14/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2016
2928

Chỉ thị 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục Thành phố Hà Nội

Ban hành: 14/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2016
2929

Công văn 5488/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng công lập

Ban hành: 08/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2016
2930

Quyết định 3627/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020

Ban hành: 19/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
2931

Công văn 1638/KTKĐCLGD-KT của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2017

Ban hành: 12/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
2932

Quyết định 1924/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ban hành: 06/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
2933

Nghị quyết 102/2016/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
2934

Thông tư 34/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M'Nông

Ban hành: 30/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
2935

Thông tư 33/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

Ban hành: 30/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
2936

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2019
2937

Quyết định 759/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành đào tạo Kỹ thuật viên Hình ảnh Y học

Ban hành: 07/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
2938

Quyết định 475/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành đào tạo Dược sỹ trung học

Ban hành: 07/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
2939

Quyết định 23/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành Hộ sinh

Ban hành: 06/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
2940

Thông tư liên tịch 15/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành địa chất

Ban hành: 04/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2019
Vui lòng đợi