Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 5.901 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
2841

Công văn 10683/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Phú Xuân

Ban hành: 22/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2015
2842

Công văn 10661/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung quy định về cơ chế tài chính đặc thù của Trường Đại học Việt - Đức

Ban hành: 22/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2015
2843

Quyết định 2060/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2015

Ban hành: 23/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
2844

Quyết định 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016-2020"

Ban hành: 20/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2015
2845

Công văn 4732/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản

Ban hành: 18/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2015
2846

Thông tư 41/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

Ban hành: 20/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
2847

Quyết định 4044/QĐ-BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020

Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
2848

Quyết định 3952/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ học nghề cho người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 08/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
2849

Công văn 5113/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo tình hình giáo dục mầm non năm học 2015-2016

Ban hành: 06/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2015
2850

Quyết định 4014/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng mạng thông tin cung - cầu trong đào tạo và sử dụng nhân lực ngành giáo dục"

Ban hành: 30/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2015
2851

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 18/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2015
2852

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 10/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2015
2853

Quyết định 1549/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Trung cấp kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng thuộc Tổng công ty cổ phần Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng

Ban hành: 08/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2015
2854

Công văn 4618/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2015-2016

Ban hành: 08/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2015
2855

Quyết định 1239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoán cải, vô hiệu hóa súng tiểu liên AK cấp 5, mua sắm trang bị, thiết bị bắn tập phục vụ môn học giáo dục quốc phòng an ninh

Ban hành: 05/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2015
2856

Quyết định 679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định một số mức chi thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học

Ban hành: 11/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
2857

Quyết định 2772/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 13/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
2858

Quyết định 1003/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020

Ban hành: 18/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2015
2859

Quyết định 33/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Gia công và thiết kế sản phẩm mộc"

Ban hành: 24/12/2007
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
2860

Quyết định 29/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Lắp đặt thiết bị cơ khí"

Ban hành: 24/12/2007
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
Vui lòng đợi