Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.000 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
2821

Quyết định 1335/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc thành trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

Ban hành: 15/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2014
2822

Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo

Ban hành: 05/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2014
2823

Công văn 808/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013 - 2016”

Ban hành: 25/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2014
2824

Công văn 639/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú lần thứ 13 năm 2014

Ban hành: 17/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2014
2825

Công văn 1000/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Đề án đồi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông thực hiện sau năm 2015

Ban hành: 14/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2014
2826

Quyết định 366/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2013 - 2016"

Ban hành: 27/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2014
2827

Quyết định 208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ"

Ban hành: 27/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
2828

Quyết định 673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 24/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
2829

Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2014

Ban hành: 13/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2014
2830

Công văn 10888/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hội nghị Tổng kết năm học 2012 - 2013 đối với giáo dục đại học

Ban hành: 25/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2013
2831

Công văn 10833/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả hoạt động liên quan đến việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 24/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2013
2832

Chỉ thị 20/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2013
2833

Quyết định 2546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và ký "Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Brunei Darussalam về hợp tác giáo dục"

Ban hành: 20/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2013
2834

Công văn 9056/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

Ban hành: 18/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2013
2835

Quyết định 5858/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm vụ đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Ban hành: 12/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2013
2836

Công văn 8835/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm; thu, chi và sử dụng tài liệu tham khảo sai quy định

Ban hành: 10/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2013
2837

Thông báo 56/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về đào tạo công dân Việt Nam tại các cơ sở giáo dục đại học quốc gia liên bang của Liên bang Nga

Ban hành: 18/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2013
2838

Quyết định 2589/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành cộng đồng

Ban hành: 20/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
2839

Quyết định 2588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành Dinh dưỡng - Tiết chế

Ban hành: 20/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
2840

Quyết định 2476/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình đào tạo chuyên ngành Y học cổ truyền cho đối tượng có bằng y sỹ

Ban hành: 12/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
Vui lòng đợi