(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 58/2016/QD-TTg) - Ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 2808/QD-BTC) - Ngày 29/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2808/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

* (SMS: 2790/QD-BTC) - Ngày 27/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2790/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.

* (SMS: 2541/QD-TCT) - Ngày 26/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 2541/QĐ-TCT về việc ban hành Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn (giai đoạn 2016-2018).

* (SMS: 164/2016/ND-CP) - Ngày 24/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

* (SMS: 5980/TCT-TNCN) - Ngày 23/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5980/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 28/2016/TT-BCT) - Ngày 05/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 28/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia.

* (SMS: 304/2016/TT-BTC) - Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 304/2016/TT-BTC về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

* (SMS: 303/2016/TT-BTC) - Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước.

* (SMS: 302/2016/TT-BTC) - Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài.

* (SMS: 299/2016/TT-BTC) - Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 299/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.

* (SMS: 265/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 265/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

* (SMS: 238/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

* (SMS: 182/2016/TT-BTC) - Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 182/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

* (SMS: 96/NQ-CP) - Ngày 02/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 96/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Man-ta.

BẢO HIỂM

* (SMS: 5271/BHXH-DVT) - Ngày 28/12/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5271/BHXH-DVT về việc công khai giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2016.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 27/2016/TT-BXD) - Ngày 15/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 27/2016/TT-BXD về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 2549/QD-TTg) - Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2549/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 từ số vốn năm 2015 chưa sử dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 2548/QD-TTg) - Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2548/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 của Bộ Ngoại giao.

* (SMS: 2545/QD-TTg) - Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2545/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 5719/TB-KBNN) - Ngày 30/12/2016, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 5719/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2017.

* (SMS: 11423/VPCP-QHQT) - Ngày 30/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11423/VPCP-QHQT về việc hủy bỏ Bản ghi nhớ thỏa thuận liên quan tới phát triển các khoản tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam.

* (SMS: 35/2016/TT-NHNN) - Ngày 29/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet.

 *(SMS: 341/2016/TT-BTC) - Ngày 29/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 341/2016/TT-BTC về việc quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

* (SMS: 5106/QD-BCT) - Ngày 29/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5106/QĐ-BCT về việc ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2017.

* (SMS: 34/2016/TT-NHNN) - Ngày 28/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 34/2016/TT-NHNN quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

* (SMS: 33/2016/TT-NHNN) - Ngày 27/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 33/2016/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 174/2016/ND-CP) - Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

* (SMS: 11409/VPCP-KTTH) - Ngày 30/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11409/VPCP-KTTH về Nghị định kiểm toán nội bộ.

* (SMS: 10/2016/QD-KTNN) - Ngày 28/12/2016, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán.

* (SMS: 297/2016/TT-BTC) - Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 297/2016/TT-BTC về việc cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 169/2016/ND-CP) - Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.

XÂY DỰNG

* (SMS: 11401/VPCP-CN) - Ngày 30/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11401/VPCP-CN về việc đầu tư xây dựng công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1391/QD-BXD) - Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1391/QĐ-BXD về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

* (SMS: 1390/QD-BXD) - Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1390/QĐ-BXD về việc ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 88/BCT-TTTN) - Ngày 04/01/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 88/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 11504/VPCP-KTTH) - Ngày 31/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11504/VPCP-KTTH về việc thông báo ý kiến kết luận họp Ban Chỉ đạo điều hành giá.

* (SMS: 175/2016/ND-CP) - Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 175/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

* (SMS: 451/TB-VPCP) - Ngày 30/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 451/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

* (SMS: 06/CT-BTC) - Ngày 19/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 06/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

* (SMS: 29/2016/TT-BCT) - Ngày 13/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 29/2016/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 11480/VPCP-QHQT) - Ngày 31/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11480/VPCP-QHQT về việc triển khai Dự án Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Phần Lan.

* (SMS: 34/2016/TT-BTNMT) - Ngày 10/11/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 34/2016/TT-BTNMT quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức cơ quan thanh tra Nhà nước và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 11497/VPCP-KGVX) - Ngày 31/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11497/VPCP-KGVX về tình hình kháng kháng sinh tại Việt Nam.

* (SMS: 112/NQ-CP) - Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP về việc thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 5125/QD-BCT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5125/QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”.

* (SMS: 16/2016/TT-BKHDT) - Ngày 16/12/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

GIAO THÔNG

* (SMS: 443/TB-VPCP) - Ngày 30/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 443/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về thực trạng và phương hướng phát triển đường sắt quốc gia.

* (SMS: 11350/VPCP-CN) - Ngày 29/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11350/VPCP-CN về việc rút Đề án khỏi Chương trình công tác của Chính phủ.

* (SMS: 45/2016/TT-BGTVT) - Ngày 28/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 45/2016/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2015/TT-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

* (SMS: 4213/QD-BGTVT) - Ngày 28/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 4213/QĐ-BGTVT về việc ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay đi, đến và dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay.

* (SMS: 2311/TTg-CN) - Ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2311/TTg-CN về việc bàn giao dự án Quốc lộ 50 để Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đầu tư.

* (SMS: 171/2016/ND-CP) - Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

* (SMS: 44/2016/TT-BGTVT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 44/2016/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.

* (SMS: 42/2016/TT-BGTVT) - Ngày 19/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 42/2016/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 27/2016/TT-BGDDT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT về việc quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.

* (SMS: 26/2016/TT-BGDDT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 26/2016/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học.

* (SMS: 2557/QD-TTg) - Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2557/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

* (SMS: 6200/QD-BGDDT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 6200/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (SMS: 6186/CT-BGDDT) - Ngày 29/12/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 6186/CT-BGDĐT về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 325/2016/UBTVQH14) - Ngày 29/12/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 325/2016/UBTVQH14 về việc quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 18238/BTC-HCSN) - Ngày 22/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 18238/BTC-HCSN về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 01/CT-BTTTT) - Ngày 03/01/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 01/CT-BTTTT về công tác Thông tin và Truyền thông năm 2017.

* (SMS: 4663/BTTTT-CTS) - Ngày 28/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 4663/BTTTT-CTS về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất.

* (SMS: 2327/QD-BTTTT) - Ngày 27/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2327/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017.

* (SMS: 55/2016/QD-TTg) - Ngày 26/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 55/2016/QĐ-TTg về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

* (SMS: 35/2016/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 35/2016/TT-BTTTT quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

* (SMS: 34/2016/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 34/2016/TT-BTTTT về quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz.

* (SMS: 33/2016/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 33/2016/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn".

* (SMS: 105/CT-BTTTT) - Ngày 19/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 105/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

* (SMS: 2237/QD-BTTTT) - Ngày 15/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2237/QĐ-BTTTT về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông không thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 173/2016/ND-CP) - Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* (SMS: 12/2016/TT-BVHTTDL) - Ngày 05/12/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 12/2016/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 01/QD-CTN) - Ngày 03/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 01/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

* (SMS: 01/NQ-CP) - Ngày 01/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

* (SMS: 2547/QD-TTg) - Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2547/QĐ-TTg về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Thành phố Đà Nẵng.

* (SMS: 2559/QD-TTg) - Ngày 31/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2559/QĐ-TTg về việc xuất cấp vật tư, thiết bị và gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định.

* (SMS: 2540/QD-TTg) - Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2540/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 36/CT-TTg) - Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 36/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 450/TB-VPCP) - Ngày 30/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 450/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội.

* (SMS: 11367/VPCP-CN) - Ngày 29/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11367/VPCP-CN về việc chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 11349/VPCP-V.I) - Ngày 29/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11349/VPCP-V.I về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

* (SMS: 2532/QD-TTg) - Ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2532/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 4901/QD-BCT) - Ngày 15/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4901/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

* (SMS: 322/2016/TT-BTC) - Ngày 14/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 322/2016/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia.

* (SMS: 321/2016/TT-BTC) - Ngày 14/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 321/2016/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 11464/VPCP-TCCV) - Ngày 31/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11464/VPCP-TCCV về mô hình chấm điểm hành chính công và hệ thống đánh giá quốc gia hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

* (SMS: 2356/QD-BTTTT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2356/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các Cục trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 2558/QD-TTg) - Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2558/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Đào Việt Ánh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 2551/QD-TTg) - Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2551/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

* (SMS: 447/QD-UBQGNCT) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành Quyết định 447/QĐ-UBQGNCT về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

* (SMS: 448/TB-VPCP) - Ngày 30/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 448/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

* (SMS: 2536/QD-TTg) - Ngày 29/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2536/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 11300/VPCP-TCCV) - Ngày 28/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11300/VPCP-TCCV về đề án kiện toàn tổ chức các đơn vị và đội ngũ làm công tác dự báo.

* (SMS: 2535/QD-TTg) - Ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2535/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 5107/QD-BCT) - Ngày 29/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5107/QĐ-BCT về việc ban hành Khung giá phát điện năm 2017.

* (SMS: 507/QD-BCT) - Ngày 29/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5097/QĐ-BCT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

* (SMS: 36/2016/TT-BCT) - Ngày 28/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2016/TT-BCT về việc quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

* (SMS: 33/2016/TT-BCT) - Ngày 23/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 33/2016/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 172/2016/ND-CP) - Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 172/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

* (SMS: 168/2016/ND-CP) - Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.

* (SMS: 10916/TB-BNN-VP) - Ngày 22/12/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 10916/TB-BNN-VP về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Tổng kết sản xuất, tiêu thụ cá Tra năm 2016 và Bàn giải pháp phát triển bền vững.

* (SMS: 10859/CT-BNN-VP) - Ngày 20/12/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 10859/CT-BNN-VP về việc tổ chức Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 2700/QD-BTP) - Ngày 31/12/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2700/QĐ-BTP về việc phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2016 của Ngành Tư pháp.

* (SMS: 2708/QD-CTN) - Ngày 16/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2708/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2707/QD-CTN) - Ngày 16/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2707/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2706/QD-CTN) - Ngày 16/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2706/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2705/QD-CTN) - Ngày 16/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2705/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2704/QD-CTN) - Ngày 16/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2704/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2703/QD-CTN) - Ngày 16/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2703/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2702/QD-CTN) - Ngày 16/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2702/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2701/QD-CTN) - Ngày 16/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2701/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2700/QD-CTN) - Ngày 16/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2700/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2699/QD-CTN) - Ngày 16/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2699/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS:2677/QD-CTN) - Ngày 13/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2677/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2676/QD-CTN) - Ngày 13/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2676/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2675/QD-CTN) - Ngày 13/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2675/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC) - Ngày 19/10/2016, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

XUẤT NHẬP CẢNH

* (SMS: 53/2016/TT-BCA) - Ngày 28/12/2016, Bộ Công an ban hành Thông tư 53/2016/TT-BCA về việc quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

HÀNG HẢI

* (SMS: 170/2016/ND-CP) - Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 170/2016/NĐ-CP quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 72/2016/TB-LPQT) - Ngày 08/12/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 72/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Công ước quốc tế về Ngăn chặn hành động khủng bố hạt nhân (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism).

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 7422/UBND-NC) - Ngày 29/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 7422/UBND-NC về việc tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong thời gian trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

* (SMS: 53/2016/QD-UBND) - Ngày 28/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 53/2016/QĐ-UBND về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

* (SMS: 52/2016/QD-UBND) - Ngày 28/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 52/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* (SMS: 241/KH-UBND) - Ngày 28/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 241/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

* (SMS: 7171/QD-UBND) - Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7171/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố năm 2017.

* (SMS: 7169/QD-UBND) - Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7169/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Bồi thường của Nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2017.

* (SMS: 7167/QD-UBND) - Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7167/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện các quy định của pháp luật về hộ tịch, quốc tịch và chứng thực trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 7165/QD-UBND) - Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7165/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn Thành phố năm 2017.

* (SMS: 7164/QD-UBND) - Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7164/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2017.

* (SMS: 239/KH-UBND) - Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 239/KH-UBND về công tác quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 238/KH-UBND) - Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 238/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 237/KH-UBND) - Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 237/KH-UBND về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2017.

* (SMS: 236/KH-UBND) - Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 236/KH-UBND về trọng tâm công tác tư pháp trên địa Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 235/KH-UBND) - Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 235/KH-UBND về kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.

* (SMS: 7326/UBND-KT) - Ngày 26/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 7326/UBND-KT về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2017.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 6882/QD-UBND) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6882/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giảm nghèo đa chiều Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 6870/QD-UBND) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6870/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (SMS: 49/2016/QD-UBND) - Ngày 20/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 49/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn năm 2017 - 2020.