Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.428 kết quả chứa từ khóa: 96/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 96/NQ-CP 2022 thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
02

Nghị quyết 96/NQ-CP 2021 về việc ký Công hàm sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Lĩnh vực: Ngoại giao; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2021
03

Nghị quyết 96/NQ-CP thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
04

Nghị quyết 96/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 26/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2018
05

Nghị quyết 96/NQ-CP 2016 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam và Man-ta

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 02/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2017
06

Nghị quyết 96/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 07 năm 2013

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2013
07

Nghị quyết 96/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn thuộc huyện Nghĩa Đàn và mở rộng địa giới hành chính thị trấn xã Thanh Chương thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 11/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2011
08

Quyết định 2011/QĐ-BTC 2022 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP

Lĩnh vực: Chính sách; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2022
09

Nghị quyết 104/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08 năm 2013

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2013
10

Nghị định 96/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2004 - 2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
11

Nghị quyết 54/NQ-CP 2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
12

Nghị quyết 02/NQ-CP 2022 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường KD năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
13

Nghị quyết 01/NQ-CP 2022 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 08/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2022
14

Nghị quyết 99/NQ-CP 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển KTXH 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
15

Nghị quyết 50/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
16

Nghị quyết 01/NQ-CP giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
17

Nghị quyết 149/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 10/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
18

Nghị quyết 119/NQ-CP 2020 bổ sung dự toán thu, chi ngân sách từ lệ phí xuất nhập cảnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 11/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
19

Nghị quyết 71/NQ-CP thông qua đề nghị xây dựng Nghị định cơ sở dữ liệu về Bảo hiểm

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
20

Nghị quyết 01/NQ-CP 2020 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
Vui lòng đợi