Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.392 kết quả chứa từ khóa: 112/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 112/NQ-CP 2021 dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
02

Nghị quyết 112/NQ-CP triển khai Nghị quyết 117 chuyển đổi phương thức dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
03

Nghị quyết 112/NQ-CP 2019 sửa đổi nội dung bản đồ xác định địa giới Quảng Ninh và Hải Phòng

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 05/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2019
04

Nghị quyết 112/NQ-CP 2017 đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư Bộ Công an

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
05

Nghị quyết 112/NQ-CP 2016 thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2017
06

Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 09 năm 2013

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2013
07

Nghị quyết 26/NQ-CP về triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 2021

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
08

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 1997

Ban hành: 21/11/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
09

Nghị quyết 107/NQ-CP 2022 phạm vi khu vực cửa khẩu chính Phước Tân, tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2022
10

Nghị quyết 39/NQ-CP 2022 mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
11

Nghị quyết 25/NQ-CP 2022 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2022
12

Nghị quyết 23/NQ-CP 2022 phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
13

Nghị quyết 12/NQ-CP 2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính; COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2022
14

Nghị quyết 01/NQ-CP 2022 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 08/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2022
15

Nghị quyết 146/NQ-CP 2021 mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương, tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
16

Nghị quyết 99/NQ-CP 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển KTXH 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
17

Nghị quyết 50/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
18

Nghị quyết 01/NQ-CP giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
19

Nghị quyết 183/NQ-CP nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang thành cửa khẩu quốc tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
20

Nghị quyết 182/NQ-CP nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập thành cửa khẩu quốc tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
Vui lòng đợi