Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
212 kết quả chứa từ khóa: 01/CT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 01/CT-BTTTT định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
02

Chỉ thị 01/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác Thông tin và Truyền thông năm 2017

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2017
03

Chỉ thị 01/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2012

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 05/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2012
04

Chỉ thị 01/CT-BTTTT định hướng phát triển ngành Thông tin Truyền thông 2021

Lĩnh vực: Chính sách; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
05

Chỉ thị 01/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua - khen thưởng năm 2009

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 02/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
06

Chỉ thị 73/CT-BTTTT 2021 triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg phát động thi đua thực hiện phát triển KT-XH hàng năm

Lĩnh vực: Chính sách; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2021
07

Chỉ thị 05/CT-BTTTT công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
08

Chỉ thị 66/CT-BTTTT an toàn thông tin tại các điểm truy nhập wifi công cộng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
09

Chỉ thị 5/CT-BTTTT thực hiện công tác, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2020
10

Chỉ thị 02/CT-BTTTT bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự kiện chính trị - xã hội 2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2020
11

Chỉ thị 52/CT-BTTTT 2019 tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
12

Chỉ thị 07/CT-BTTTT 2019 tăng cường sử dụng văn bản điện tử tại Bộ Thông tin

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
13

Chỉ thị 05/CT-BTTTT 2019 về công tác thi đua, khen thưởng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2019
14

Chỉ thị 04/CT-BTTTT 2019 tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
15

Chỉ thị 05/CT-BTTTT 2018 về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2018
16

Chỉ thị 02/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2017
17

Chỉ thị 43/CT-BTTTT phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2016
18

Chỉ thị 04/CT-BTTTT về thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2016
19

Chỉ thị 02/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2014
20

Thông tư 01/2022/TT-BTTTT sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT về cấu trúc mã định danh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
Vui lòng đợi