Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
208 kết quả chứa từ khóa: 06/CT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 06/CT-BTC tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
02

Chỉ thị 06/CT-BTC 2018 tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
03

Chỉ thị 06/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2017
04

Thông tư 06/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Ban hành: 18/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
05

Thông tư 06/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
06

Chỉ thị 02/CT-BTC tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
07

Chỉ thị 02/CT-BTC 2019 nhiệm vụ chính trị kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
08

Chỉ thị 06/CT-UBND Bình Phước 2019 triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 17/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2019
09

Chỉ thị 05/CT-BTC 2018 tăng cường thực hành tiết kiệm trong tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài

Lĩnh vực: Hành chính; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 23/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
10

Chỉ thị 06/CT-UBND HCM 2018 xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2018
11

Chỉ thị 03/CT-BTC về đánh giá thực hiện chiến lược tài chính đến năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
12

Chỉ thị 06/CT-BYT về giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
13

Chỉ thị 01/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
14

Chỉ thị 01/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 06/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2014
15

Chỉ thị 05/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2014
16

Chỉ thị 04/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thu và thực hiện tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước trong các tháng cuối năm 2013

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2013
17

Quyết định 863/QĐ-BTC 2019 thực hiện Nghị quyết 35 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2019
18

Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
19

Chỉ thị 03/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý về Hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 31/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2012
20

Thông tư 06/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 205/2016/TT-BTC về phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 31/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2020
Vui lòng đợi