Danh mục

Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Có tất cả 3.151 văn bản: Lĩnh vực khác
3061

Công văn 913/LĐTBXH của Bộ Lao động, Thươngbinh và Xã hội về việc tạm dừng xác nhận quân nhân bị thương đã chuyển ra ngoài quân đội

Ban hành: 21/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3062

Nghị định 24/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn

Ban hành: 19/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2004
3063

Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số xã, phường thuộc tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 18/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
3064

Quyết định 297-NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuộc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong nông nghiệp ở Việt Nam

Ban hành: 27/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3065

Quyết định 287-NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định tạm thời thủ tục kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Ban hành: 25/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3066

Chỉ thị 07-NN-QLN/CT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác tu bổ, sửa chữa, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước

Ban hành: 24/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
3067

Nghị định 17/CP của Chính phủ về việc chia huyện Phù Tiên, thành lập một số phường, thị trấn thuộc thị xã Hưng Yên và huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 24/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
3068

Nghị định 14/CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Tên Yên, Lục Nam - tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 18/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
3069

Nghị định 13/CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Thuận Thanh, tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 18/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
3070

Chỉ thị 03-NN-PCLB/CT của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành sớm kế hoạch tu bổ đê điều, quản lý chặt các tuyến đê và chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng hộ đê, phòng lụt năm 1997

Ban hành: 25/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3071

Chỉ thị 51/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 24/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
3072

Quyết định 100 TC/QLCS của Bộ Tài chính ban hành "Quy chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và được xác lập quyền sở hữu Nhà nước"

Ban hành: 23/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
3073

Nghị định 76/CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật dân sự

Ban hành: 29/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2004
3074

Nghị định 71/CP của Chính phủ về việc thành lập các phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, các xã thuộc các huyện Krông Pắk, M'Đrắk, Krông Nô và đổi tên thị trấn Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 18/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
3075

Nghị định 72/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Quan Hoá, Như Xuân, Đông Sơn, Thiệu Yên thuộc tỉnh Thành Hoá

Ban hành: 18/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
3076

Chỉ thị 857/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo tổ chức thực hiện việc chia, điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh

Ban hành: 15/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
3077

Quyết định 1062-TC/QĐ/CSTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Ban hành: 14/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
3078

Nghị định 69/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ninh Bình và huyện Hoa Lư, thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
3079

Nghị định 68/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản

Ban hành: 01/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
3080

Công văn 195-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn biên bản bàn giao và tiếp nhận tài sản

Ban hành: 04/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
Vui lòng đợi