Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.148 văn bản: Lĩnh vực khác
3061

Quyết định 297-NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuộc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong nông nghiệp ở Việt Nam

3062

Quyết định 287-NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định tạm thời thủ tục kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

3063

Chỉ thị 07-NN-QLN/CT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác tu bổ, sửa chữa, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước

3064

Nghị định 17/CP của Chính phủ về việc chia huyện Phù Tiên, thành lập một số phường, thị trấn thuộc thị xã Hưng Yên và huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên

3065

Nghị định 14/CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Tên Yên, Lục Nam - tỉnh Bắc Giang

3066

Nghị định 13/CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Thuận Thanh, tỉnh Bắc Ninh

3067

Chỉ thị 03-NN-PCLB/CT của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành sớm kế hoạch tu bổ đê điều, quản lý chặt các tuyến đê và chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng hộ đê, phòng lụt năm 1997

3068

Chỉ thị 51/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

3069

Quyết định 100 TC/QLCS của Bộ Tài chính ban hành "Quy chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và được xác lập quyền sở hữu Nhà nước"

3070

Nghị định 76/CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật dân sự

3071

Nghị định 71/CP của Chính phủ về việc thành lập các phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, các xã thuộc các huyện Krông Pắk, M'Đrắk, Krông Nô và đổi tên thị trấn Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

3072

Nghị định 72/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Quan Hoá, Như Xuân, Đông Sơn, Thiệu Yên thuộc tỉnh Thành Hoá

3073

Chỉ thị 857/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo tổ chức thực hiện việc chia, điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh

3074

Quyết định 1062-TC/QĐ/CSTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

3075

Nghị định 69/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ninh Bình và huyện Hoa Lư, thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

3076

Nghị định 68/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản

3077

Công văn 195-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn biên bản bàn giao và tiếp nhận tài sản

3078

Quyết định 252-PTM/TT của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc ban hành quy tắc đạo đức trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

3079

Thông tư 1183/TTNN của Thanh tra Nhà nước về việc hướng dẫn việc đổi và quản lý, sử dụng thẻ và biển hiệu Thanh tra viên

3080

Thông tư 09/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu thầy thuộc nhân dân và thầy thuốc ưu tú lần thứ 3