Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Có tất cả 1.277 văn bản: Lĩnh vực khác
21

Quyết định 3927/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về trang bị, quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ của ngành Hải quan

Ban hành: 27/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2015
22

Thông tư 04/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc Quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thanh tra

Ban hành: 09/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2015
23

Quyết định 1262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Ban hành: 28/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2014
24

Quyết định 2589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm"

Ban hành: 26/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2013
25

Quyết định 1948/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống ngành Hóa chất Việt Nam

Ban hành: 24/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2013
26

Quyết định 33/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc bãi bỏ các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị

Ban hành: 16/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2006
27

Quyết định 29/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh

Ban hành: 08/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
28

Nghị định 41/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Ban hành: 21/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
29

Nghị định 33/2006/NĐ-CP Chính phủ về việc thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Ban hành: 31/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
30

Nghị quyết 1005/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập cơ quan điều tra hình sự Binh đoàn 5, cơ quan điều tra hình sự khu vực binh đoàn 15

Ban hành: 09/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2006
31

Thông tư 09/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng, bảo quản, xử lý hàng cứu hộ, cứu nạn sau khi xuất kho dự trữ quốc gia

Ban hành: 09/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2006
32

Thông tư 01/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chỉ tiêu đánh giá và phân loại hợp tác xã

Ban hành: 19/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
33

Quyết định 04/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 12/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
34

Thông tư 85/2005/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm

Ban hành: 23/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2006
35

Thông tư 84/2005/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi thuỷ cầm để phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1)

Ban hành: 23/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2006
36

Nghị định 143/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Thạnh, mở rộng thị trấn Phú Phong thuộc huyện Tây Sơn và mở rộng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Ban hành: 15/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
37

Nghị định 139/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí

Ban hành: 11/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
38

Quyết định 1985/2005/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29/2005/CT-TTg triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự

Ban hành: 03/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
39

Nghị định 176/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị xã Lai Châu và thành lập thị trấn thuộc các huyện Tam Đường, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Ban hành: 10/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
40

Nghị định 46/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòa Thành để mở rộng thị xã Tây Ninh, thành lập phường thuộc thị xã Tây Ninh và thành lập xã Thạnh Bắc thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 10/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2006
Vui lòng đợi