Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.149 văn bản: Lĩnh vực khác
3081

Thông tư 09/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu thầy thuộc nhân dân và thầy thuốc ưu tú lần thứ 3

3082

Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ số 50-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

3083

Quyết định 550QĐ/TWĐTN của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh lại chỉ tiêu đội viên đội trí thức trẻ tình nguyện của Tỉnh đoàn Tiền Giang

3084

Nghị định 32/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão

3085

Nghị định 30/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành và sử dụng séc

3086

Công văn 2042/QHQH của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành quy chế mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc

3087

Quyết định 545/TVN/VP1 của Tổng công ty Than Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác và tiêu thụ than

3088

Công văn 118/CV-ĐC của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điểm còn vướng mắc để thi hành Thông tư liên Bộ số 02/TT-LB về kinh doanh dịch vụ cầm đồ

3091

Luật Hợp tác xã số 47-L/CTN

3092

Quyết định 114/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam

3093

Quyết định 852/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương

3094

Nghị định 98/CP của Chính phủ về việc quy định việc thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

3095

Chỉ thị 833/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Bộ Luật dân sự

3096

Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam Quyết định của Trọng tài nước nước ngoài số 42-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

3097

Quyết định 474/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ

3098

Nghị định 40-CP của Chính phủ về trả nợ nước ngoài bằng hàng hoá và dịch vụ thu ngoại tệ

3099

Công văn 1738/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đính chính văn bản.

3100

Quyết định 229/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc duyệt Dự án quy hoạch tổng thể xây dựng quần thể công trình lịch sử - văn hoá dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh