Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.160 văn bản: Lĩnh vực khác
01

Kế hoạch 03/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

02
03

Thông báo 270/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 54/2017/NĐ-CP và 155/2018/NĐ-CP

04

Công văn 6973/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia khai thác, chế biến thủy hải sản gắn bảo vệ quốc phòng, an ninh biển, hải đảo

05

Quyết định 1780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

06

Quyết định 1721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Lò thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

07
08

Quyết định 1565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cho phép thành lập Hội Doanh nhân Cựu chiến binh huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

09

Quyết định 1088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

10
11

Kế hoạch 547/KH-CTDNO của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

12

Quyết định 2103/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

13

Thông tư 115/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn của chó, ngựa nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

14

Công văn 3497/GDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Lễ Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

15

Công văn 2433/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Nghị định 74/2018/NĐ-CP

16

Quyết định 3628/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

17

Công văn 7655/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị vào Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội

18

Công văn 2883/LĐTBXH-BVCSTE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2016

19

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

20

Công văn 4263/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả một năm triển khai Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014