Danh mục

Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Có tất cả 3.151 văn bản: Lĩnh vực khác
3141

Nghị định 18-HĐBT của Hộ đồng Bộ trưởng về việc quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ

Ban hành: 17/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2006
3142

Quyết định 10-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng về việc ban hành Quy định về nội dung, thủ tục công nhận phòng thử nghiệm

Ban hành: 17/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
3143

Nghị định 191-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế thanh tra viên và việc sử dụng cộng tác viên thanh tra

Ban hành: 18/06/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3144

Nghị định 429-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về quy định việc thi hành Pháp lệnh về Đê điều

Ban hành: 15/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2004
3145

Nghị định 404-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định giữ gìn bí mật tài liệu trắc địa và bản đồ địa hình

Ban hành: 14/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
3146

Quyết định 461-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành bẩy tiêu chuẩn Nhà nước

Ban hành: 25/08/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
3147

Quyết định 96-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc phê duyệt Hiệp định về vệ sinh thú y giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ liên bang CHXHCN Xô Viết

Ban hành: 05/04/1988
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
3148

Chỉ thị 212-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc lập tổng sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất của Việt Nam thời kỳ 1986 - 2000

Ban hành: 04/08/1983
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
3149

Nghị định 201-CP của Hội đồng Chính phủ về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật

Ban hành: 26/05/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
3150

Quyết định về việc giao Bộ Vật tư quản lý phương tiện vận chuyển xăng dầu chạy sông và ven biển

Ban hành: 06/06/1980
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3151

Sắc lệnh quy định quyền lập hội

Ban hành: 20/05/1957
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2013
Vui lòng đợi