Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.482 văn bản: Y tế-Sức khỏe
13121

Thông tư 12/2002/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc quảng cáo vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người

13122

Quyết định 2691/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Thường quy giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở Việt Nam"

13123
13124

Thông tư 60/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở y tế khám, chữa bệnh nhân đạo thuộc Hội chữ thập đỏ Việt Nam

13125

Thông tư 10/2002/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn về điều kiện hành nghề dược

13126

Quyết định 2557/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người

13127

Nghị định 63/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan tại ngũ

13128

Quyết định 2244/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định điều kiện vệ sinh, an toàn đối với cơ sở chế biến thịt và sản phẩm thịt"

13129

Quyết định 39/2002/QĐ-QLD của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

13130

Thông tư liên tịch 51/2002/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Y tế vê fviệc hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

13131

Thông tư 05/2002/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú lần thứ VI

13132

Thông tư 06/2002/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2002-2005

13133

Thông tư 07/2002/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế

13134

Chỉ thị 22/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý sử dụng thuốc kháng sinh, hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật góp phần bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

13135

Quyết định 1829/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trong ngành y tế"

13136

Thông tư liên tịch 45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở chữa bệnh do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý

13137

Quyết định 1443/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT, ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế

13138
13139

Quyết định 1442/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý thuốc gây nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT, ngày 9/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế

13140

Quyết định 31/2002/QĐ-QLD của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam