Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 8.398 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Công văn 609/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
02

Thông báo 73/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện trên địa bàn Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
03

Công văn 606/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện xét nghiệm cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
04

Quyết định 615/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư trên địa bàn thị xã Kinh Môn

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
05

Quyết định 614/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
06

Công văn 1115/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc bảo đảm cung ứng và cập nhật thông tin chính xác về giá vật tư, thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
07

Quyết định 1355/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Bộ Y tế

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
08

Chỉ thị 02/CT-BYT của Bộ Y tế về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế năm 2021

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
09

Công văn 1095/BYT-MT của Bộ Y tế về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
10

Quyết định 603/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
11

Quyết định 602/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư trên địa bàn Thành phố Hải Dương

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
12

Công văn 532/SYT-NVY của Sở Y tế tỉnh Hải Dương về việc tổ chức hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh của nhân dân trong vùng cách ly y tế (vùng phong tỏa)

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
13

Công văn 1468/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đảm bảo lưu thông hàng hóa thuận lợi và an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
14

Công văn 586/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thực hiện khai báo y tế, truy vết các trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
15

Công văn 396/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
16

Công văn 1089/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
17

Chỉ thị 03/CT-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu, nạn trong Ngành y tế năm 2021

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
18

Quyết định 1353/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2" được ban hành tại Quyết định 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
19

Công văn 1096/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
20

Quyết định 601/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư trên địa bàn Thành phố Hải Dương

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
Vui lòng đợi