Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.811 văn bản: Y tế-Sức khỏe
21

Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

22

Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

23

Quyết định 21/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 02 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành

24

Công văn 272/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc sẵn sàng mọi nguồn lực tiếp nhận, thu dung và điều trị người bệnh COVID-19

25

Quyết định 55/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

26

Công văn 166/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội

27

Quyết định 106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025”

28

Thông báo 7/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 19 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

29

Kế hoạch 20/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

30

Quyết định 68/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế

31

Công văn 85/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý hành nghề y - dược tư nhân trên địa bàn tỉnh

32

Công văn 34/KCB-QLCL&CĐT của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

33

Quyết định 05/QĐ-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - cấp bổ sung

34

Quyết định 56/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế

35

Quyết định 04/QĐ-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - cấp bổ sung

36
37

Nghị quyết 80/2023/QH15 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024

38

Quyết định 56/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn nhân viên y tế trường học về chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non

39

Công điện 05/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

40

Kế hoạch 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025