Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 9.676 văn bản: Y tế-Sức khỏe
21

Công văn 2401/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông khi đi, đến hoặc đi qua Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
22

Công văn 11526/SYT-NVD của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo công tác bán lẻ thuốc phục vụ nhân dân

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
23

Công văn 134/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
24

Thông báo 428-TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
25

Công văn 2500/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham mưu triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo 145-KL/TU ngày 18/7/2021

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
26

Công văn 6058/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc bảo đảm hậu cần phục vụ phòng chống dịch Covid-9

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
27

Công văn 7903/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
28

Công văn 5006/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
29

Công văn 2398/UBND-KSTT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
30

Công văn 2403/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận 428-TB/TU ngày 27/7/2021 của Thành ủy Hà Nội

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
31

Công văn 5967/BYT-YDCT của Bộ Y Tế về việc thu hồi công văn 5944/BYT-YDCT

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
32

Công văn 5049/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận xe ô tô cứu thương cho, tặng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
33

Quyết định 2655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ Tư vấn về chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
34

Công văn 5982/BYT-DP của Bộ Y tế về việc sử dụng test nhanh kháng nguyên COVID-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
35

Thông báo 200/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng Covid-19 trong nước và trực tuyến với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
36

Công văn 8850/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
37

Công văn 2491/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
38

Công văn 6006/BYT-TT-KT của Bộ Y tế về việc tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
39

Công văn 5971/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc làm rõ một số nội dung được quy định tại Nghị quyết 48/NQ-CP và Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
40

Công văn 2377/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo lưu thông, tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
Vui lòng đợi