Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 8.772 văn bản: Y tế-Sức khỏe
21

Công văn 3740/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về Danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
22

Công điện 09/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
23

Báo cáo 605/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 04/5/2021

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
24

Quyết định 1081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện cách ly xã hội Thành phố Vĩnh Yên

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
25

Công văn 1174/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
26

Công văn 2707/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục dừng dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
27

Công văn 3764/BYT-DP của Bộ Y tế về việc hỗ trợ chuyển vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Công an cho Công an tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Kiên Giang, Công an tỉnh An Giang

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
28

Công văn 361/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc rà soát, cách ly người về từ khu vực có dịch

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2021
29

Công văn 3751/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
30

Công văn 4976/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 34 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
31

Công văn 2157/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện việc báo cáo lịch trình khi cán bộ, công chức đi công tác ngoài tỉnh

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
32

Công văn 3775/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
33

Thông báo 270/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 108)

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
34

Công văn 1291/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
35

Công văn 2158/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện cách ly tập trung và quản lý sau cách ly tập trung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
36

Thông báo 97/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
37

Công văn 3768/BYT-DP của Bộ Y tế về việc thông báo nội dung điều chỉnh, phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 thực hiện theo Quyết định 1896/QĐ-BYT ngày 16/4/2021

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
38

Quyết định 2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
39

Công điện 597/CĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
40

Công điện 600/CĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
Vui lòng đợi