Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 14.108 văn bản: Y tế-Sức khỏe
13141

Quyết định 663/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói

13142

Thông báo 128/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về quản lý quỹ Bảo hiểm y tế

13143

Thông tư 07/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế

13144

Quyết định 1221/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh và Cao Bằng

13145

Thông tư 06/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược

13146

Công văn 3479/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc trình Chính phủ Nghị định về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, chính sách quản lý diện tích đất trồng lúa

13147

Thông báo 127/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị ngành dược năm 2008

13148

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ru-an-da về hợp tác trong lĩnh vực y tế

13149

Quyết định 1742/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay - chân - miệng”

13150

Quyết định 1732/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay-chân-miệng”

13151

Công văn 2976/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương

13152

Công văn 3225/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình

13153

Thông báo 119/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

13154

Thông tư 04/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn ghi nhãn thuốc

13155

Quyết định 535/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn mua lương thực dự trữ quốc gia năm 2008

13156

Công văn 4055/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo giá thuốc kê khai bổ sung, kê khai lại và giá thuốc trúng thầu

13157

Thông báo 116/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị toàn quốc về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

13158
13159

Thông báo 114/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp giao ban trực tuyến về giải pháp phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn

13160

Công văn 2811/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh chân - tay - miệng