Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.032 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10661

Pháp lệnh 06/2003/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dân số

Ban hành: 09/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
10662

Quyết định 23/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành Hộ sinh

Ban hành: 06/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
10663

Quyết định 05/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2006
10664

Công văn 11612/YT-KH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc mua thẻ khám chữa bệnh cho người nghèo

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
10665

Thông tư liên tịch 119/2002/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm Y tế xã

Ban hành: 27/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
10666

Quyết định 5291/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bản "Quy định Danh mục hồ sơ hàng năm của cơ quan Bộ Y tế"

Ban hành: 26/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
10667

Quyết định 99/2002/QĐ-QLD của Bộ Y tế ban hành danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 19/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
10668

Thông tư liên tịch 14/2002/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức khám chữa bệnh và lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
10669

Thông tư 13/2002/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế

Ban hành: 13/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
10670

Quyết định 4894/2002/QĐ-BYT công bố 7 hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ban hành: 09/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
10671

Quyết định 4880/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch

Ban hành: 06/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2004
10672

Quyết định 4809/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh được ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 2320/2001/QĐ-BYT ngày 19/5/2001

Ban hành: 03/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2003
10673

Thông tư liên tịch 105/2002/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 51/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 03/6/2002 hướng dẫn nội dung và mức chi chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

Ban hành: 20/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
10674

Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động

Ban hành: 10/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2013
10675

Quyết định 130/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế giai đoạn 2002-2010

Ban hành: 04/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
10676

Thông tư 12/2002/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc quảng cáo vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người

Ban hành: 23/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2009
10677

Quyết định 2691/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Thường quy giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở Việt Nam"

Ban hành: 19/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2012
10678

Thông tư liên tịch 12/2002/TTLT/BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995

Ban hành: 12/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2003
10679

Thông tư 60/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở y tế khám, chữa bệnh nhân đạo thuộc Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Ban hành: 10/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
10680

Thông tư 10/2002/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn về điều kiện hành nghề dược

Ban hành: 04/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
Vui lòng đợi