Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.106 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10661

Công văn 3119/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý truy thu thuế đối với mặt hàng thực phẩm bổ sung

10662

Quyết định 164/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 517 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 78

10663

Quyết định 161/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước cho 01 thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam

10664
10665

Quyết định 166/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 78

10666

Quyết định 2813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

10667

Quyết định 2188/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy trình thanh tra Dược

10668

Công văn 8974/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

10669

Quyết định 730/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

10670

Công văn 2318/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 04/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Tài chính

10671

Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá của Quốc hội, số 09/2012/QH13

10672

Quyết định 149/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 20 thuốc sản xuất gia công trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam

10673

Công văn 4303/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác phòng ngừa tai biến sản khoa gây tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh

10674

Công văn 8569/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường công tác quản lý tiền chất Pseudoephedrin

10675

Công văn 8311/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tiếp tục lưu hành sinh phẩm chuẩn đoán SD Bioline HIV 1/2 3.0

10676

Thông tư 10/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2011/TT-BYT ngày 11/07/2011 ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán

10677

Quyết định 148/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 03 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 135

10678

Quyết định 145/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 07 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 135

10679

Quyết định 146/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 07 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 135

10680

Quyết định 144/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 592 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 135