Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.580 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10681

Công văn 620/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Mậu Tý

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2008
10682

Chỉ thị 01/2008/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - GPP tại các cơ sở bán lẻ thuốc

Ban hành: 25/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2008
10683

Quyết định 02/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế"

Ban hành: 24/01/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2008
10684

Quyết định 01/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc

Ban hành: 21/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2008
10685

Công văn 454/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc tổng hợp tình hình báo cáo Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008

Ban hành: 18/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2008
10686

Công văn 419/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về vụ việc người giữ trẻ đánh đập trẻ em tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 17/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2008
10687

Quyết định 04/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động giữa Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của Việt Nam với mạng lưới các điểm Thông báo và hỏi đáp về SPS thuộc các Bộ, ngành

Ban hành: 10/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2008
10688

Quyết định 57/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế về vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

Ban hành: 09/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2008
10689

Quyết định 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc phối hợp trong phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS qua đường biên giới

Ban hành: 08/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2008
10690

Công điện 67/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tiếp tục thực hiện Công điện số 1638/CĐ-TTg ngày 02/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Tiêu chảy cấp nguy hiểm

Ban hành: 05/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2008
10691

Chỉ thị 01/2008/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường vận động hiến máu nhân đạo năm 2008

Ban hành: 04/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2008
10692

Công văn 41/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện dự án "Tăng cường năng lực và chuyển giao công nghệ sinh học phục vụ giám sát và phòng, chống một số bệnh truyền từ động vật sang người"

Ban hành: 04/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2008
10693

Quyết định 01/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về ghi nhãn, mạ băng và sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá đông lạnh

Ban hành: 04/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2008
10694

Quyết định 32/2007/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2008
10695

Thông tư 31/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2008
10696

Quyết định 48/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế Quản lý mỹ phẩm”

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2008
10697

Quyết định 106/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn

Ban hành: 28/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2008
10698

Công điện 2021/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương cứu chữa người bị thương, mai táng chu đáo người tử nạn trong vụ sạt lở tại mỏ đá Rú Mốc (Hà Tĩnh)

Ban hành: 28/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2007
10699

Quyết định 143/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Phòng, chống AIDS thành phố

Ban hành: 27/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2008
10700

Nghị định 188/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Ban hành: 27/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2007
Vui lòng đợi