Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.811 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10441

Quyết định 104/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 01 vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam

10442

Quyết định 103/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 17 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam - đợt 17

10443

Công văn 97/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cho Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Ung bướu Nghệ An

10444

Công văn 2885/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tạm xuất, tái nhập thiết bị y tế

10445

Công văn 2883/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tạm xuất, tái nhập thiết bị y tế

10446

Công văn 4396/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn cách ghi chỉ định, liều lượng, cách dùng của thuốc chứa Arginin

10447

Công văn 4397/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn cách ghi tác dụng dược lý chỉ định và liều dùng của thuốc chứa Thymomodulin

10448

Quyết định 1039/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Mô hình thí điểm tiếp cận điều trị 2.0"

10449

Quyết định 1047/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân công nhiệm vụ tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật điều trị bệnh tay chân miệng cho các tỉnh

10450

Công văn 410/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về Đề án: "Thí điểm phương pháp giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tỷ lệ"

10451

Quyết định 1014/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt "Kế hoạch hành động Quốc gia về tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2015"

10452

Quyết định 1003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị bệnh tay - chân - miệng

10453

Công văn 2119/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc tạm dừng tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm năm 2012 ở một số địa phương

10454

Quyết định 975/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh nhiễm Não mô cầu

10455

Kế hoạch 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030

10456

Công văn 870/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ hóa chất sát trùng từ quỹ dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh Ninh Thuận và Yên Bái

10457

Quyết định 647/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại năm 2012

10458

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10459

Công văn 388/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận dự án Bệnh viện bay Orbis năm 2012 tại thành phố Đà Nẵng

10460

Công văn 811/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc dừng hỗ trợ hóa chất sát trùng từ quỹ dự trữ quốc gia đối với tỉnh Bình Dương