Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.555 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10461

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định về hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
10462

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận - huyện

Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2009
10463

Báo cáo 32/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2009

Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2009
10464

Quyết định 200/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Chương trình hành động của Ngành Dược thực hiện Nghị quyết lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định nghĩa Xã hội chủ nghĩa

Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2009
10465

Báo cáo 31/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác y tế tháng 01 năm 2009

Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2009
10466

Công điện 81/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân trong dịp Tết Kỷ Sửu

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
10467

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người mù có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh phong và người dân thuộc Chương trình 135 Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2009
10468

Công văn 529/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc xuất cấp hàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2009

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
10469

Quyết định 112/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toan vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thuỷ sản đến năm 2015

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2009
10470

Công văn 116/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đăng ký xếp hạng I của Công ty Dược Sài Gòn

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2009
10471

Quyết định 111/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Đề án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rau, quả, chè và thịt giai đoạn 2009 - 2015

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2009
10472

Công văn 296/QLD-MP của Cục Quản lý dược về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung phân cấp quản lý mỹ phẩm

Ban hành: 12/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2009
10473

Chỉ thị 01/CT-BYT của Bộ Y tế về việc phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009

Ban hành: 12/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2009
10474

Công văn 112/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế

Ban hành: 06/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2009
10475

Công văn 4583/UBND-LĐCSXH của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức Hiến máu tình nguyện

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2009
10476

Thông tư 135/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 05 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2009
10477

Quyết định 56/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành "Quy chế tiếp công dân tại cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế"

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2009
10478

Công văn 4652/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế theo chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2009
10479

Quyết định 48/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2009
10480

Công văn 8895/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
Vui lòng đợi