Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.679 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10461

Quyết định 2468/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành văn bản "quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Độ Y tế dự phòng thuộc Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành: 17/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
10462

Quyết định 2397/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định "Đạo đức hành nghề dược"

Ban hành: 10/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2021
10463

Thông tư 15/1999/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số điều trong Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y

Ban hành: 31/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
10464

Quyết định 2155/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue"

Ban hành: 21/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
10465

Quyết định 2033/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chế quản lý thuốc gây nghiện, danh mục thuốc gây nghiện và danh mục thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp

Ban hành: 09/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2010
10466

Thông tư 13/1999/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền

Ban hành: 06/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
10467

Quyết định 1999/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 2 chương trình phần mềm "ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án"

Ban hành: 06/07/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2004
10468

Thông tư liên tịch 11/1999/TTLT-BYT-BHXH của Bộ Y tế và Bảo Hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội

Ban hành: 22/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
10469

Quyết định 1716/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bản "Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban phòng chống AIDS - Ngành y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

Ban hành: 04/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
10470

Quyết định 1654/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế"

Ban hành: 29/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
10471

Thông tư 08/1999/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ

Ban hành: 04/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
10472

Thông tư 07/1999/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn tuyển sinh các lớp cử nhân, cao đẳng điều dưỡng (y tá) và kỹ thuật y học (chuyên ngành xét nghiệm) hệ tại chức năm 1999

Ban hành: 22/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
10473

Quyết định 1170/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định quản lý hành y tế dự trữ Quốc gia"

Ban hành: 16/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
10474

Chỉ thị 08/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 15/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
10475

Quyết định 963/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng thuộc sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ban hành: 02/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2014
10476

Quyết định 911/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

Ban hành: 31/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
10477

Thông tư 05/1999/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, đăng ký và cấp giấy chứng nhận được sử dụng các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động

Ban hành: 27/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
10478

Thông tư liên tịch 32/1999/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17-TT/LB ngày 7/3/95 về chế độ thu, nộp và quản lý phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và trang thiết bị y tế

Ban hành: 25/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
10479

Thông tư liên tịch 30/1999/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn nội dung và định mức chi của Chương trình quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

Ban hành: 23/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
10480

Thông tư liên tịch 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Ban hành: 17/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
Vui lòng đợi