Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.692 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10421

Quyết định 467/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ban hành: 17/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
10422

Quyết định 35/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 19/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
10423

Quyết định 831/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về Thanh tra vệ sinh lao động"

Ban hành: 19/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2005
10424

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT-UBBVVCSTEVN của Bộ Y tế, Bộ Thương mại, Bộ Văn hoá-Thông tin và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/2000/NĐ-CP ngày 06/12/2000 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con

Ban hành: 14/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
10425

Thông tư 03/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế

Ban hành: 16/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
10426

Quyết định 385/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định nhiệm vụ kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế

Ban hành: 13/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
10427

Thông tư số 01/2001/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dược phẩm.

Ban hành: 19/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
10428

Thông tư 21/2000/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện và phạm vi hành nghề y tư nhân

Ban hành: 29/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
10429

Nghị định 74/2000/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ

Ban hành: 06/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
10430

Thông tư 20/2000/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền để đăng ký kinh doanh dịch vụ khám chưã bệnh bằng y học cổ truyền và kinh doanh thuốc y học cổ truyền

Ban hành: 28/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
10431

Thông tư liên tịch 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thảo

Ban hành: 20/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
10432

Thông tư 18/2000/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Ban hành: 17/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
10433

Quyết định 3519/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán và xử trí cấp cứu 5 tai biến sản khoa

Ban hành: 11/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2014
10434

Quyết định 3542/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy định về vệ sinh an toàn đối với bia hơi và rượu lên men độ cồn thấp

Ban hành: 09/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
10435

Chỉ thị 05/2000/CT-BYT của Bộ Y tế về việc khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh

Ban hành: 05/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
10436

Thông tư liên tịch 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế hướng dẫn về việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh

Ban hành: 20/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
10437

Thông tư 16/2000/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, phạm vi hoạt động chuyên môn, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền thành lập cơ sở khám chữa bệnh bán công

Ban hành: 18/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2004
10438

Quyết định 3192/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 11/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
10439

Quyết định 3052/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính"

Ban hành: 29/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2013
10440

Thông tư 84/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí y tế dự phòng

Ban hành: 16/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
Vui lòng đợi