Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.500 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10421

Thông tư 17/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm

10422

Quyết định 1499/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue"

10423

Thông báo 115/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

10424

Quyết định 1346/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, phối hợp ban hành đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật

10425

Công văn 702/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Hiệp định vay Phòng chống bệnh truyền nhiễm Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

10426

Quyết định 530/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức cuộc thi "Tình nguyện viên với công tác tuyên truyền, tư vấn phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2011"

10427

Công văn 696/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc thỏa ước tài trợ cho Dự án Trung tâm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội do AFD Tài trợ

10428

Công văn 1721/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quyết toán đa tuyến ngoại tỉnh năm 2010

10429

Công văn 6129/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc xử lý thuốc Zinnat giả

10430

Chỉ thị 03/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc củng cố mạng lưới y tế cơ sở và nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe người lao động

10431

Thông tư liên tịch 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế quy định các các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

10432

Quyết định 141/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 03 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 127 (bổ sung)

10433

Quyết định 136/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký của thuốc

10434

Quyết định 139/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 03 thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam

10435

Quyết định 533/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí Điều tra cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn quốc năm 2011 của Cục Thú y

10436

Chỉ thị 1159/CT-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

10437

Quyết định 140/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 01 thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam

10438

Công văn 2224/BYT-TCDS của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 10/2011/TT-BYT

10439

Quyết định 132/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký của thuốc

10440

Quyết định 610/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng cho tỉnh Quảng Nam