Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.064 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10401

Quyết định 189/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2020" thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030

10402

Công văn 317/BYT-VPB9 của Bộ Y tế về việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

10403

Thông tư 02/2013/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao

10404

Thông tư 01/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

10405

Quyết định 115/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 1) và Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 2)

10406

Quyết định 111/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở

10407

Quyết định 80/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2013

10408

Quyết định 122/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

10409

Công văn 322/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài

10410

Quyết định 92/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020

10411

Công văn 177/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Nghị định 89/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

10412
10413

Kế hoạch 07/KH-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai "Tháng cao điểm về an toàn thực phẩm Tết năm 2013"

10414

Thông tư 02/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối

10415

Công văn 39/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

10416

Công văn 38/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

10417

Công văn 10796/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Đề án kiểm soát an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

10418

Quyết định 5250/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị ung thư tế bào gan nguyên phát"

10419

Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

10420

Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện