Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.539 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10401

Báo cáo 45/BC-CP của Chính phủ về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 07/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
10402

Công văn 2117/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận quà tặng của Commercial League Healthcare Group

Ban hành: 02/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
10403

Công văn 1779/BYT-AIDS của Bộ Y tế về việc xây dựng mô hình điểm thực hiện Phong trào "Toàn dân tham gia phòng. chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư"

Ban hành: 01/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
10404

Hướng dẫn 487/TY-DT của Cục Thú y về việc giám sát sau tiêm, phòng và giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm năm 2009

Ban hành: 01/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2009
10405

Quyết định 46/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
10406

Quyết định 408/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2009
10407

Công văn 456/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án "Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2009
10408

Công văn 2027/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xin phép tham gia Dự án do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hoa Kỳ tài trợ

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2009
10409

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020” và “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
10410

Hướng dẫn 486b/TY-DT của Cục Thú y về việc giám sát sau tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt I năm 2009

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2009
10411

Công văn 449/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc mua xe cứu thương của một số dự án trong Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010

Ban hành: 30/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2009
10412

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế

Ban hành: 27/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2009
10413

Quyết định 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hoá để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Ban hành: 27/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2009
10414

Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh, tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 27/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2009
10415

Thông báo 99/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện thí điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2009
10416

Công văn 1607/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc thực hiện Thông tư 07/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế tại địa phương

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2009
10417

Quyết định 979/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh lao

Ban hành: 24/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2009
10418

Thông báo 93/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AISD và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2008 và phương hướng năm 2009

Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2009
10419

Công văn 1470/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc Đào tạo hệ vừa học vừa làm

Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
10420

Báo cáo 182/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác y tế tháng 03 năm 2009

Ban hành: 20/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2009
Vui lòng đợi