Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.420 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10241

Công văn 3920/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc báo cáo tình hình tổ chức đấu thầu thuốc và kết quả đấu thầu thuốc năm 2011

10242

Công văn 1679/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

10243

Công văn 12624/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2011

10244

Quyết định 52/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

10245

Quyết định 359/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam

10246

Công văn 1632/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định vay vốn ODA Hàn Quốc cho các Dự án mua sắm thiết bị y tế

10247

Công văn 1622/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Hiệp định tín dụng của Áo cho Dự án Đầu tư nâng cấp 05 bệnh viện ngành Công an

10248

Quyết định 3299/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phóng xạ

10249

Quyết định 3296/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2011

10250

Thông tư 128/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập

10251

Quyết định 3280/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường týp 2

10252

Công văn 6238/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc nhận thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức phi chính phủ của Bỉ và Italia viện trợ

10253

Công văn 1532/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về Hiệp định vay cho Dự án Xây dựng Trung tâm Y học hạt nhân và Xạ trị Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang

10254

Quyết định 1385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành mức giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

10255

Thông tư 34/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

10256

Công văn 5691/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống bệnh dịch chân tay miệng

10257

Thông tư 33/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị bệnh cho người bệnh

10258

Công văn 5946/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc nhận thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức phi chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ

10259

Quyết định 884/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

10260

Công văn 5687/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 - 2012