Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.470 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10241

Thông tư liên tịch 31/1999/TTLT/BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn quy trình cai nghiện, phục hồi sức khỏe, nhân cách người nghiện ma túy

Ban hành: 20/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2011
10242

Quyết định 3785/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Định mức thuốc thiết yếu và các vật liệu tiêu hao để phòng chống nhiễm khuẩn trong các thủ thuật kế hoạch hoá gia đình

Ban hành: 24/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
10243

Thông tư 128/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chi của chương trình Quốc gia phòng chống HIV/AIDS

Ban hành: 26/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
10244

Chỉ thị 07/1999/CT-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Ban hành: 18/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
10245

Thông tư liên tịch 19/1999/TTLT-BYT-BTC-BVGCP của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm TTLT 11/1998/TTLT-BYT-BTC-BVGCP ngày 15/8/1998 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn chế độ quản lý, phân phối, sử dụng và cơ chế thu hồi vốn thuốc thiết yếu thuộc dự án "Hỗ trợ Y tế Quốc gia", "Dân số - Sức khoẻ gia đình"

Ban hành: 18/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
10246

Thông tư liên tịch 25/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc quy định tạm thời danh mục nghề, công việc những người bị nhiễm HIV/AIDS không được làm

Ban hành: 14/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
10247

Thông tư 18/1999/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Ban hành: 20/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
10248

Quyết định 2774/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định bảo quản thiết bị y tế Dự trữ Quốc gia; Quy trình bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc dự trữ Quốc gia"

Ban hành: 13/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
10249

Chỉ thị 25/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác Y, Dược học cổ truyền

Ban hành: 30/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
10250

Quyết định 2575/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế

Ban hành: 27/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
10251

Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Ban hành: 19/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
10252

Quyết định 2468/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành văn bản "quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Độ Y tế dự phòng thuộc Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành: 17/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
10253

Quyết định 2397/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định "Đạo đức hành nghề dược"

Ban hành: 10/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2021
10254

Thông tư 15/1999/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số điều trong Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y

Ban hành: 31/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
10255

Quyết định 2155/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue"

Ban hành: 21/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
10256

Quyết định 2033/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chế quản lý thuốc gây nghiện, danh mục thuốc gây nghiện và danh mục thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp

Ban hành: 09/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2010
10257

Thông tư 13/1999/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền

Ban hành: 06/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
10258

Quyết định 1999/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 2 chương trình phần mềm "ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án"

Ban hành: 06/07/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2004
10259

Thông tư liên tịch 11/1999/TTLT-BYT-BHXH của Bộ Y tế và Bảo Hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội

Ban hành: 22/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
10260

Quyết định 1716/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bản "Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban phòng chống AIDS - Ngành y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

Ban hành: 04/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
Vui lòng đợi