Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.679 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10261

Quyết định 157/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép chuyển trung tâm cấp cứu Trưng Vương thành Bệnh Viên cấp cứu Trương Vương thuộc sở Y Tế

Ban hành: 28/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
10262

Quyết định 148/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho sở y tế

Ban hành: 19/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
10263

Quyết định 4380/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 08 Tiêu chuẩn ngành Trang thiết bị y tế

Ban hành: 18/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2004
10264

Quyết định 58/2003/QĐ-QLD của Cục Quản lý dược về việc ban hành danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 11/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2003
10265

Thông tư liên tịch 77/2003/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Ban hành: 07/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
10266

Quyết định 155/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Ban hành: 30/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
10267

Quyết định 4012/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế"

Ban hành: 30/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2003
10268

Thông tư liên tịch 08/2003/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc kê khai giá, niêm yết giá thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người

Ban hành: 25/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2004
10269

Quyết định 144/2003/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho Trường đại học Răng - Hàm - Mặt

Ban hành: 14/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10270

Công văn 1503/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc áp dụng ngạch công chức đối với các chức danh tại các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 03/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2003
10271

Chỉ thị 01/2003/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý trang thiết bị y tế

Ban hành: 13/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
10272

Thông tư 07/2003/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12/2/2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học

Ban hành: 28/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2003
10273

Quyết định 1847/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn

Ban hành: 28/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2003
10274

Quyết định 82/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động giám sát dịch SARS tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
10275

Thông tư 06/2003/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế chưa có số đăng ký lưu hành được viện trợ trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhập khẩu vào Việt Nam để sử dụng trong trường hợp đặc biệt

Ban hành: 15/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
10276

Nghị định 49/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Ban hành: 15/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
10277

Thông tư 48/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chi của Dự án kết hợp quân dân y bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phục vụ an ninh quốc phòng giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 15/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
10278

Chỉ thị 11/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut (SARS)

Ban hành: 06/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
10279

Công văn 1345/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Ban hành: 05/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
10280

Thông tư liên tịch 05/2003/TTLT-BYT-BQP của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn về công tác kết hợp quân, dân y trong phòng chống sốt rét

Ban hành: 29/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
Vui lòng đợi