Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.679 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10221

Quyết định 116/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
10222

Quyết định 06/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế thuộc Bộ Xây dựng quản lý

Ban hành: 21/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
10223

Chỉ thị 05/2004/CT-BYT của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện

Ban hành: 16/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2004
10224

Quyết định 93/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động cảu Trung tâm Y tế quận - huyện trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận huyện

Ban hành: 12/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2006
10225

Quyết định 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Ban hành: 31/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2004
10226

Quyết định 74/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
10227

Quyết định 1020/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành sửa đổi Danh mục trang thiết bị y tế trạm y tế xã có bác sỹ vào Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ban hành: 22/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
10228

Chỉ thị 08/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao

Ban hành: 19/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
10229

Quyết định 36/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

Ban hành: 17/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2004
10230

Quyết định 31/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Ban hành: 08/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2004
10231

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 215/2003/QĐ-TTg ngày 24/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Ban hành: 04/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2004
10232

Thông tư liên tịch 13/2004/TTLT-BTC-BYT-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực y tế công lập

Ban hành: 27/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2004
10233

Thông tư liên tịch 12/2004/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức giá và nội dung mức chi cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn

Ban hành: 25/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2004
10234

Quyết định 365/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Qui định tạm thời về giết mổ gia cầm, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia cầm tại vùng không có dịch cúm gia cầm

Ban hành: 19/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
10235

Thông tư 02/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp hạng các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 17/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2004
10236

Quyết định 08/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm Y tế quận Tân Phú

Ban hành: 03/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
10237

Thông tư 02/2004/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Ban hành: 20/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
10238

Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế

Ban hành: 12/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
10239

Quyết định 71/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung một số chất vào danh mục thuộc hướng tâm thần, tiền chất của Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001

Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
10240

Thông tư 01/2004/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Ban hành: 06/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2004
Vui lòng đợi