Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.543 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9741

Thông tư 35/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn

Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2010
9742

Thông tư 34/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai

Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2010
9743

Thông tư 33/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa

Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2010
9744

Thông tư 32/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat

Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2010
9745

Thông tư 31/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột

Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2010
9746

Thông tư 30/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng

Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2010
9747

Công văn 3709/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia

Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2010
9748

Công văn 901/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ

Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2010
9749

Chỉ thị 04/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè

Ban hành: 31/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2010
9750

Công văn 2065/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh của bệnh nhân đa tuyến điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh trở lên

Ban hành: 31/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2010
9751

Quyết định 1781/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện chăm sóc người nhiễm HIV tại nhà và cộng đồng”

Ban hành: 27/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9752

Quyết định 1769/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn chuyên môn mở ngành đào tạo Trung cấp điều dưỡng

Ban hành: 26/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9753

Công văn 3295/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các bệnh viện công lập

Ban hành: 26/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2010
9754

Quyết định 1767/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn chuyên môn mở mã ngành tuyển sinh đào tạo cao đẳng điều dưỡng

Ban hành: 25/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2014
9755

Chỉ thị 03/CT-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2010

Ban hành: 25/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2010
9756

Quyết định 734/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 25/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2010
9757

Thông tư 29/2010/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/08/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính

Ban hành: 24/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2010
9758

Thông tư 18/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất điều vị

Ban hành: 20/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2010
9759

Thông tư 15/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm

Ban hành: 20/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2010
9760

Thông tư 23/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống oxy hóa

Ban hành: 20/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2010
Vui lòng đợi