Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.719 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9761

Quyết định 5223/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thay đổi và kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Ngành Y tế

Ban hành: 28/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9762

Thông tư 18/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen

Ban hành: 24/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2011
9763

Quyết định 5079/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc xử lý các vi phạm về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong kiểm tra, thanh tra hậu kiểm”

Ban hành: 23/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9764

Công văn 9308/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Khoản 6 Điều 25 Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 23/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2010
9765

Công văn 4572/LĐTBXH-PCTNXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 23/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2010
9766

Thông tư 44/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm

Ban hành: 22/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2010
9767

Thông tư 45/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn

Ban hành: 22/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2010
9768

Công văn 9255/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh danh mục đề án Y tế trong chương trình công tác Quý IV năm 2010 của Chính phủ

Ban hành: 22/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2010
9769

Nghị quyết 62/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 17/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2010
9770

Báo cáo 1023/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính Quý IV năm 2010

Ban hành: 15/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2010
9771

Thông tư 43/2010/TT-BYT của Bộ Y tế quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc GPP”; địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc

Ban hành: 15/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2010
9772

Thông tư 42/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục hoạt chất thuốc và dược liệu được đăng ký quảng cáo trên phát thanh, truyền hình

Ban hành: 15/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2010
9773

Quyết định 3344/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương mua xe ôtô 2 cầu cho Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật phía bắc thuộc Cục Bảo vệ thực vật

Ban hành: 13/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2010
9774

Công văn 9000/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng Mê Kông - giai đoạn 2, vay vốn ADB

Ban hành: 10/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2010
9775

Quyết định 4744/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn triển khai thực hiện phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc"

Ban hành: 08/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
9776

Chỉ thị 06/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt cúm A (H5N1) cúm A (H1N1) trong mùa Đông - Xuân

Ban hành: 07/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2010
9777

Công văn 8875/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc sản phẩm rượu D40 và bột dinh dưỡng D40 Bảo Phúc

Ban hành: 07/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2010
9778

Thông tư 196/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính tạm hoãn thời gian thực hiện Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/09/2010 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng kinh phí, lệ phí trong công tác thú y

Ban hành: 07/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2010
9779

Công văn 8435/BYT-TCDS của Bộ Y tế về tháng hành động quốc gia về Dân số

Ban hành: 06/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2010
9780

Thông tư 69/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 06/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2010
Vui lòng đợi