Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.542 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9721

Thông báo 620/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về tình hình bệnh viêm gan vi rút A tại tỉnh Kon Tum

9722
9723

Công văn 11105/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

9724

Quyết định 195/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

9725

Thông tư 19/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện

9726

Quyết định 2475/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

9727

Công văn 10947/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành các thuốc sản xuất không đúng số đăng ký

9728

Công văn 10860/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc không làm thủ tục thông quan mỹ phẩm có thành phần Rhododenol

9729

Công văn 10861/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành mỹ phẩm có thành phần Rhododenol

9730
9731

Công văn 10787/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Relab 20% (chưa hoạt chất albumin)

9732

Công văn 10788/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

9733

Công văn 10759/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

9734

Thông báo 233/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bệnh viện Mắt Trung ương

9735

Quyết định 189/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 07 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 140 bổ sung

9736

Quyết định 187/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 06 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 82

9737

Quyết định 188/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 82

9738

Quyết định 186/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 25 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 82

9739
9740

Quyết định 184/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 382 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 82