Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.242 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9701

Nghị định 45/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Ban hành: 06/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2005
9702

Thông tư 26/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập

Ban hành: 06/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
9703

Nghị định 43/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh

Ban hành: 05/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
9704

Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 265/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
9705

Quyết định 868/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 07 biểu mẫu dành cho phòng xét nghiệm HIV

Ban hành: 29/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2018
9706

Quyết định 12/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định chuyên môn trong công tác xét nghiệm HIV để đảm báo an toàn trong truyền máu"

Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
9707

Chỉ thị 06/2005/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cán bộ, công nhân viên chức, lao động ngành Giao thông vận tải trong tình hình mới

Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2005
9708

Thông tư 09/2005/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
9709

Quyết định 48/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị được giao quyền tự chủ tài chính thuộc Sở Y tế

Ban hành: 25/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
9710

Thông báo 2128/TB-BYT của Bộ Y tế về tình tình dịch cúm (H5N1) và các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp

Ban hành: 24/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2005
9711

Quyết định 765/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền đến năm 2010

Ban hành: 22/03/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2005
9712

Nghị định 36/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ban hành: 17/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
9713

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BYT-BQP của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/2004/CT-TTg ngày 29/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới

Ban hành: 16/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
9714

Quyết định 08/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu

Ban hành: 11/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
9715

Quyết định 09/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch

Ban hành: 11/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
9716

Thông tư 07/2005/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn sửa đổi điểm thứ 2, khoản 8 Điều 79 của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Ban hành: 09/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
9717

Công văn 1557/YT-DP/AIDS của Bộ Y tế về việc chủ động phòng chống dịch mùa hè

Ban hành: 08/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
9718

Quyết định 06/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV

Ban hành: 07/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2005
9719

Công văn 1375/YT-QLD của Bộ Y tế về việc phối hợp triển khai các chỉ thị về việc ổn định giá thuốc năm 2005

Ban hành: 01/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2005
9720

Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới

Ban hành: 23/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2005
Vui lòng đợi