Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.438 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9681

Thông báo 82/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Chương trình nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam (giai đoạn 2007 - 2030)

Ban hành: 19/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2007
9682

Thông báo 72/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về triển khai các biện pháp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV và nghiên cứu ứng dụng một số thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy

Ban hành: 12/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2007
9683

Quyết định 25/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế

Ban hành: 09/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
9684

Quyết định 24/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý Dược Việt Nam và Cục Y tế dự phòng Việt Nam trong quản lý nhà nước về vắc xin và sinh phẩm y tế

Ban hành: 05/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2007
9685

Công văn 1289/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc biên lai thu phí kiểm dịch tự in

Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
9686

Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Ban hành: 30/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2007
9687

Quyết định 23/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu"

Ban hành: 29/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2007
9688

Quyết định 43/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020"

Ban hành: 29/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2007
9689

Chỉ thị 06/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 28/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2007
9690

Quyết định 767/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đính chính Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Quyết định 11/2007/QĐ-BNN ngày 06/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 21/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
9691

Quyết định 22/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

Ban hành: 20/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2007
9692

Công văn 1027/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 14/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2007
9693

Quyết định 21/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay"

Ban hành: 12/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2007
9694

Quyết định 01/2007/QĐ-DSGĐTE của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về việc ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thực hiện Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 9/10/2006 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, Nghị quyết của Quốc hội khoá XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

Ban hành: 08/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2007
9695

Thông tư 14/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học

Ban hành: 08/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2007
9696

Thông tư 05/2007/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

Ban hành: 07/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2007
9697

Quyết định 818/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS

Ban hành: 05/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2008
9698

Thông báo 35/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2006 và triển khai công tác năm 2007

Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2007
9699

Quyết định 18/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm"

Ban hành: 27/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2007
9700

Quyết định 647/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện

Ban hành: 22/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
Vui lòng đợi