Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.558 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9661

Thông báo 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 11/09/2010

Ban hành: 05/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2010
9662

Nghị định 103/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

Ban hành: 01/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2010
9663

Công văn 7002/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Y tế tiếp nhận viện trợ máy siêu âm đã qua sử dụng

Ban hành: 01/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2010
9664

Công văn 6623/BYT-YDCT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2010

Ban hành: 01/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2010
9665

Nghị định 101/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp các ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch

Ban hành: 30/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2010
9666

Quyết định 3606/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2010

Ban hành: 29/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2010
9667

Công văn 6917/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp nhận thiết bị y tế đã qua sử dụng

Ban hành: 29/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2010
9668

Công văn 12952/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết

Ban hành: 28/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2010
9669

Quyết định 2010/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: 28/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2010
9670

Thông báo 637/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về thông tin bọ xít hút máu

Ban hành: 23/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2010
9671

Quyết định 46/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định mức đóng góp, chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2010
9672

Quyết định 2512/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các biện pháp tăng cường ngăn chặn các hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất

Ban hành: 20/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2010
9673

Công văn 5968/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi cho trẻ em 1-5 tuổi

Ban hành: 20/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2010
9674

Công văn 6605/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp nhận thiết bị y tế đã qua sử dụng

Ban hành: 17/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2010
9675

Công văn 1631/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Bệnh viện Tim mạch An Giang vào Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Ban hành: 16/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2010
9676

Quyết định 3401/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật sử dụng hệ thống PET và PET/CT

Ban hành: 16/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9677

Quyết định 56/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp

Ban hành: 16/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2010
9678

Quyết định 1681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh

Ban hành: 11/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2010
9679

Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12/04/2007 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính – Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng

Ban hành: 11/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2010
9680

Thông báo 245/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Định hướng đầu tư trong lĩnh vực dược

Ban hành: 10/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2010
Vui lòng đợi