Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.679 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9661

Báo cáo 1076/BC-BYT của Bộ Y tế về các hoạt động đã triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng sữa nhiễm Melamine và đề xuất biện pháp xử lý

Ban hành: 08/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2008
9662

Quyết định 35/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Thông tư số 06/BYT-TT ngày 05/4/1990 của của Bộ Y tế quy định việc lấy mẫu, gửi mẫu kiểm tra chất lượng thuốc

Ban hành: 07/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2008
9663

Công văn 6857/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Ban hành: 06/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2008
9664

Công văn 6868/BYT-YDCT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra bệnh viện y học cổ truyền năm 2008

Ban hành: 06/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2008
9665

Công văn 9252/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

Ban hành: 03/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2008
9666

Quyết định 33/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành: 30/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2008
9667

Quyết định 34/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật

Ban hành: 30/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2008
9668

Công văn 6697/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền về sử dụng sữa và các sản phẩm sữa trên địa bàn

Ban hành: 27/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2008
9669

Công văn 6696/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm sữa

Ban hành: 27/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2008
9670

Thông báo 275/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị chuyên đề về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

Ban hành: 25/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2008
9671

Quyết định 3502/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng điểm kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2008

Ban hành: 18/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2008
9672

Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên

Ban hành: 18/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2008
9673

Công văn 6017/VPCP-KGVX của Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị các tỉnh trọng điểm về HIV/AIDS và ma túy

Ban hành: 12/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2008
9674

Quyết định 3333/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010

Ban hành: 08/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2008
9675

Quyết định 120/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Ban hành: 29/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
9676

Quyết định 117/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội

Ban hành: 27/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
9677

Chỉ thị 25/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng

Ban hành: 25/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
9678

Quyết định 30/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người

Ban hành: 19/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
9679

Quyết định 29/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế

Ban hành: 18/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
9680

Quyết định 28/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế báo cáo và Biểu mẫu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Ban hành: 14/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2008
Vui lòng đợi