Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.073 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9641

Công văn 5818/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc trình Dự án Luật An toàn thực phẩm

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
9642

Thông báo 1573/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2009
9643

Quyết định 4380/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
9644

Thông báo 1567/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2009
9645

Quyết định 1110/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống đại dịch cúm A (H1N1) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2009
9646

Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá

Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2009
9647

Thông báo 1652/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2009
9648

Công văn 1431/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc cơ chế tài chính trong nước đối với dự án nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp

Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
9649

Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản

Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2009
9650

Quyết định 2376/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khóa XII về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2009
9651

Báo cáo 789/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác y tế tháng 8 năm 2009

Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2009
9652

Quyết định 3003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS"

Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
9653

Quyết định 1295/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
9654

Thông báo 1552/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2009
9655

Thông tư 12/2009/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS”

Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
9656

Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
9657

Công văn 5653/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ tiêu mức giảm tỷ lệ sinh năm 2009 của thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2009
9658

Thông báo 1537/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
9659

Thông báo 1527/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 17/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
9660

Công văn 5596/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tìm hiểu việc báo nêu về bài thuốc cai nghiện ma túy

Ban hành: 17/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
Vui lòng đợi