Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.097 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9641

Quyết định 3879/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn " Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết - chuyển hóa "

9642

Thông tư 32/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thống kê y tế cơ bản áp dụng cho tuyến tỉnh, huyện và xã

9643

Quyết định 3884/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 06/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 của Bộ Y tế ban hành Danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế

9644

Công văn 16751/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký thuốc chứa phối hợp các vitamin và khoáng chất dùng đường uống

9645

Công văn 16752/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất metoclopramid

9646

Công văn 16623/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

9647

Thông tư 31/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc

9648

Công văn 6697/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống dịch đau mắt đỏ

9649

Công văn 16396/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt chất lượng

9650

Quyết định 3805/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa"

9651

Công văn 16300/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 24)

9652

Công văn 6594/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với một số vật tư y tế theo Thông tư 27/2013/TT-BYT

9653

Công văn 16255/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 06 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

9654

Quyết định 3715/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 1 tuổi đến 14 tuổi, năm 2014-2015"

9655

Quyết định 523/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

9656

Quyết định 535/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 87

9657

Công văn 16147/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký

9658

Quyết định 527/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 147

9659

Quyết định 526/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng vi rút đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 147

9660

Quyết định 532/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 87