Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.438 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9241

Thông báo 743/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm tại một số tỉnh khu vực miền Bắc

Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2009
9242

Thông báo 755/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2009
9243

Công văn 3027/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Bệnh viện Thành An - Sài Gòn tiếp nhận viện trợ

Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
9244

Báo cáo 411/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1), dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm và các biện pháp đã triển khai

Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2009
9245

Công văn 1526/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai các hoạt động phòng chống cúm ở người tại nơi làm việc

Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
9246

Quyết định 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản

Ban hành: 11/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
9247

Công văn 2795/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc xuất cấp hàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2009

Ban hành: 11/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2009
9248

Công văn 701/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về dự án do tổ chức Atlantic Philanthopies (AP) của Hoa Kỳ viện trợ

Ban hành: 11/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
9249

Công văn 700/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về dự án do tổ chức AP (Hoa Kỳ) viện trợ

Ban hành: 11/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
9250

Thông báo 716/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 08/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2009
9251

Thông báo 152/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về mô hình tổ chức phòng, chống HIV/AIDS của Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2009
9252

Chỉ thị 03/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác phòng dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 08/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2009
9253

Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010

Ban hành: 07/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2009
9254

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2009
9255

Thông báo 707/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 06/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2009
9256

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A(H1N1) ở người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2009
9257

Công điện 2645/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chuẩn bị các công tác đối phó diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của cơn Bão số 1 trên biển Đông

Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
9258

Thông báo 690/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
9259

Công văn 6285/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 04/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
9260

Quyết định 557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin LMLM hỗ trợ tỉnh Sơn La

Ban hành: 04/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2009
Vui lòng đợi