Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.756 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9261

Công văn 1766/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng vốn trái phiếu Chính phủ cho dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

Ban hành: 23/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
9262

Công văn 6595/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xin ý kiến về chính sách hỗ trợ sản xuất nguyên liệu kháng sinh trong nước

Ban hành: 23/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
9263

Công văn 6608/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận xe ôtô phục vụ dự án

Ban hành: 23/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2009
9264

Thông tư 16/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 22/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2009
9265

Thông báo 1795/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Ban hành: 22/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
9266

Quyết định 1500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng trừ dịch rầy nâu

Ban hành: 21/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
9267

Thông báo 293/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp bàn về các giải pháp thu hút kinh phí tài trợ từ Quỹ Toàn cầu cho công tác phòng, chống HIV/AIDS

Ban hành: 21/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2009
9268

Thông báo 1785/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 21/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
9269

Thông báo 1776/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Ban hành: 20/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
9270

Thông báo 1775/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 19/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
9271

Quyết định 1499/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Ban hành: 18/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
9272

Thông tư 15/2009/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 2554/2002/QĐ-BYT ngày 04/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu sổ sách và mẫu báo cáo thống kê y tế

Ban hành: 18/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
9273

Báo cáo 871/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác y tế tháng 9 năm 2009

Ban hành: 18/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
9274

Thông báo 1774/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Ban hành: 18/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
9275

Quyết định 3440/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê y tế

Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2014
9276

Công văn 6463/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng làm đầu mối tiếp nhận viện trợ

Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
9277

Công văn 6462/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc trường Đại học Y Thái Bình tiếp nhận viện trợ

Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2009
9278

Thông báo 1762/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2009
9279

Thông báo 869/TB-BYT của Bộ Y tế về nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 09/09/2009, tại Bộ Y tế

Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2009
9280

Thông báo 1754/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 16/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2009
Vui lòng đợi