Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.242 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9221

Chỉ thị 3038/CT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa Đông Xuân 2008 - 2009

Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
9222

Công văn 6998/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế quản lý chất thải y tế

Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
9223

Công văn 6801/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc công tác dân số, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em

Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2008
9224

Báo cáo 1076/BC-BYT của Bộ Y tế về các hoạt động đã triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng sữa nhiễm Melamine và đề xuất biện pháp xử lý

Ban hành: 08/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2008
9225

Quyết định 35/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Thông tư số 06/BYT-TT ngày 05/4/1990 của của Bộ Y tế quy định việc lấy mẫu, gửi mẫu kiểm tra chất lượng thuốc

Ban hành: 07/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2008
9226

Công văn 6857/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Ban hành: 06/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2008
9227

Công văn 6868/BYT-YDCT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra bệnh viện y học cổ truyền năm 2008

Ban hành: 06/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2008
9228

Công văn 9252/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

Ban hành: 03/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2008
9229

Quyết định 33/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành: 30/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2008
9230

Quyết định 34/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật

Ban hành: 30/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2008
9231

Công văn 6697/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền về sử dụng sữa và các sản phẩm sữa trên địa bàn

Ban hành: 27/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2008
9232

Công văn 6696/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm sữa

Ban hành: 27/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2008
9233

Thông báo 275/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị chuyên đề về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

Ban hành: 25/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2008
9234

Quyết định 3502/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng điểm kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2008

Ban hành: 18/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2008
9235

Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên

Ban hành: 18/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2008
9236

Công văn 6017/VPCP-KGVX của Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị các tỉnh trọng điểm về HIV/AIDS và ma túy

Ban hành: 12/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2008
9237

Quyết định 3333/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010

Ban hành: 08/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2008
9238

Quyết định 120/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Ban hành: 29/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
9239

Quyết định 117/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội

Ban hành: 27/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
9240

Chỉ thị 25/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng

Ban hành: 25/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
Vui lòng đợi