Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.438 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9161

Thông tư 05/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt"

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
9162

Quyết định 2149/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu Phiếu trình Lãnh đạo Bộ

Ban hành: 16/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2009
9163

Công văn 958/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội có tính thường xuyên

Ban hành: 16/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2009
9164

Báo cáo 514/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1), tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả và các biện pháp đã triển khai

Ban hành: 16/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2009
9165

Thông tư 23/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sức khoẻ và dịch vụ xã hội

Ban hành: 15/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
9166

Thông báo 994/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 15/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
9167

Thông báo 175/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về công tác phòng, chống đại dịch cúm năm 2009

Ban hành: 13/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2009
9168

Thông báo 990/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 13/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
9169

Công văn 3987/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch

Ban hành: 12/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2009
9170

Thông báo 989/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 12/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
9171

Báo cáo 511/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A (H1N1) và các biện pháp đã triển khai

Ban hành: 12/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
9172

Thông báo 507/TB-BYT của Bộ Y tế nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đại dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 12/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2009
9173

Công văn 3917/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả Toà án lương tâm nhân dân quốc tế

Ban hành: 11/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
9174

Công văn 963/TY-KD của Cục Thú y về việc kiểm soát vận chuyển động vật

Ban hành: 11/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
9175

Thông báo 982/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 11/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2009
9176

Thông báo 981/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 11/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2009
9177

Công văn 3896/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị đề án trình Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
9178

Thông báo 972/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2009
9179

Quyết định 77/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
9180

Thông báo 965/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2009
Vui lòng đợi