Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.242 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9181

Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BYT-BKHCN của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, công bố Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc và ban hành, xuất bản Dược điển Việt Nam

Ban hành: 29/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
9182

Quyết định 40/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân cấp quản lý Nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam

Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
9183

Công văn 8809/BYT-TCDS của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kế hoạch năm 2009 chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình

Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
9184

Quyết định 173/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp

Ban hành: 25/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2008
9185

Thông tư liên tịch 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

Ban hành: 24/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
9186

Chỉ thị 24/2008/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường vận động hiến máu nhân đạo

Ban hành: 23/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2010
9187

Công văn 15485/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc không áp dụng thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo

Ban hành: 19/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
9188

Quyết định 172/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 19/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
9189

Quyết định 39/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Phương pháp chung chế biến các vị thuốc theo phương pháp cổ truyền”

Ban hành: 15/12/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
9190

Quyết định 119/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt II năm 2008

Ban hành: 11/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
9191

Quyết định 118/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản

Ban hành: 11/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
9192

Quyết định 38/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm”

Ban hành: 11/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2008
9193

Quyết định 117/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 11/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
9194

Công văn 3686/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong mùa đông xuân

Ban hành: 10/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2008
9195

Công văn 8486/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thuế xuất khẩu đối với gạo

Ban hành: 10/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
9196

Lệnh công bố Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Ban hành: 05/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
9197

Thông báo 326/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản ngành giáo dục đào tạo và y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

Ban hành: 02/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2008
9198

Chỉ thị 3599/CT-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch lở mồm long móng đang có chiều hướng gia tăng

Ban hành: 02/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2008
9199

Công văn 8247/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về tình hình giá thuốc

Ban hành: 02/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2008
9200

Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản

Ban hành: 28/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2008
Vui lòng đợi