Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.553 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9141

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/07/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 31/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
9142

Quyết định 140/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 01 vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 30/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2012
9143

Công văn 4107/UBND-NNNT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 30/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2012
9144

Quyết định 141/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 47 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam - đợt 18

Ban hành: 30/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2012
9145

Quyết định 1272/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Quản lý Dự án "Hỗ trợ Quản lý tri thức và Đối thoại chính sách thông qua đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người" do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)

Ban hành: 29/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2012
9146

Quyết định 1240/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án "Hợp tác nghiên cứu so sánh vi rút cúm gia cầm và vi rút Newcastle giữa Hàn Quốc và Việt Nam" do Cơ quan thanh tra và kiểm dịch động vật, thực vật và thủy sản Hàn Quốc tài trợ

Ban hành: 28/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2012
9147

Quyết định 763/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc phê duyệt mức lương tư vấn - Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2014

Ban hành: 25/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2012
9148

Công văn 3643/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các Quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về hợp tác y tế

Ban hành: 23/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2012
9149

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS

Ban hành: 22/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2012
9150

Quyết định 1137/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án "Hỗ trợ quản trị tri thức và đối thoại chính sách thông qua đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người"

Ban hành: 18/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2012
9151

Thông tư 08/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành: 17/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2012
9152

Công văn 1440/BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao đơn vị đầu mối về an toàn thực phẩm

Ban hành: 16/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2012
9153

Công văn 6984/QLD-TT của Cục Quản lý Dược về việc thông tin về các Danh mục thuốc cần phải quản lý đặc biệt của Cơ quan quản lý dược phẩm Pháp

Ban hành: 16/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2012
9154

Công văn 1429/BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Ban hành: 15/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2012
9155

Công văn 6464/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng thực phẩm bổ sung có tên thương mại Mega T và Mega G

Ban hành: 15/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2012
9156

Thông tư 07/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về Danh mục Vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm

Ban hành: 14/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2012
9157

Thông báo 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngày 26/04/2012

Ban hành: 14/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2012
9158

Quyết định 1548/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị ngộ độc chì

Ban hành: 10/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2012
9159

Công văn 6616/QLD-TT của Cục Quản lý Dược thông tin về sản phẩm "thuốc thịt người"

Ban hành: 09/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2012
9160

Công văn 2730/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc thực hiện Thông tư 44/2011/TT-BYT ngày 06/12/2011 lĩnh vực trang thiết bị y tế

Ban hành: 09/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2012
Vui lòng đợi