Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.679 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9141

Công văn 7009/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận viện trợ

Ban hành: 08/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2009
9142

Công văn 1947/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 08/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2009
9143

Quyết định 1262/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho phép chuẩn bị đầu tư Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An

Ban hành: 07/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2009
9144

Thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03/03/2009 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17/04/2009, Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 08/06/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 07/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
9145

Thông báo 1928/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Ban hành: 07/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
9146

Công văn 6816/BYT-VPB7 của Bộ Y tế về việc xuất cấp hàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2009

Ban hành: 07/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
9147

Công văn 14094/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng đối với ôtô cứu thương

Ban hành: 06/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2009
9148

Công văn 6774/BYT-YDCT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009

Ban hành: 06/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2009
9149

Công văn 6917/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về điều chỉnh tiếp nhận 01 xe ôtô do tổ chức Trung tâm Phòng chống bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ viện trợ

Ban hành: 06/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2009
9150

Thông báo 1913/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Ban hành: 06/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
9151

Công văn 6864/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em ở Việt Nam

Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
9152

Thông tư 195/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giao nhận, quản lý, phân phối, sử dụng hàng xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia không thu tiền để cứu trợ, hỗ trợ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh

Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
9153

Thông báo 1898/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2009
9154

Thông báo 1878/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 02/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2009
9155

Quyết định 1559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái phòng, trừ dịch bệnh

Ban hành: 02/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2009
9156

Thông báo 918/TB-BYT của Bộ Y tế về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 30/09/2009 tại Bộ Y tế

Ban hành: 02/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2009
9157

Quyết định 3657/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009

Ban hành: 01/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2009
9158

Báo cáo 915/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình thiệt hại về y tế và công tác phòng, chống khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 9

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
9159

Quyết định 3632/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục các vị trí công tác trong ngành y tế phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2009
9160

Thông tư 189/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
Vui lòng đợi