Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 3.171 văn bản: Y tế-Sức khỏe
3121

Quyết định 4825/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa

Ban hành: 07/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
3122

Quyết định 4708/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Ban hành: 31/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
3123

Quyết định 4520/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Ban hành: 22/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2016
3124

Quyết định 4421/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, Chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống

Ban hành: 17/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2016
3125

Quyết định 4404/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 14

Ban hành: 16/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
3126

Quyết định 4177/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 03/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
3127

Quyết định 1387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số

Ban hành: 13/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2016
3128

Quyết định 1340/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020

Ban hành: 08/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2016
3129

Quyết định 1073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp vắc xin từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 17/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2016
3130

Quyết định 2671/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 80 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 31

Ban hành: 17/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2016
3131

Quyết định 239/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 30 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 31

Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
3132

Quyết định 1933/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế sử dụng phần mềm để theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế (1900-9095)

Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2016
3133

Quyết định 1016/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (đợt 3)

Ban hành: 25/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
3134

Quyết định 108/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

Ban hành: 23/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
3135

Quyết định 984/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 2)

Ban hành: 23/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
3136

Nghị định 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Ban hành: 19/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2016
3137

Thông tư liên tịch 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Ban hành: 25/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2014
3138

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế

Ban hành: 09/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2014
3139

Thông tư 16/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình

Ban hành: 22/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2014
3140

Quyết định 814/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 10)

Ban hành: 10/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
Vui lòng đợi