Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 7.549 văn bản: Y tế-Sức khỏe
3101

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 28/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2017
3102

Kế hoạch 47/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017-2018

Ban hành: 28/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2017
3103

Quyết định 70/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 22/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2017
3104

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 24/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2017
3105

Quyết định 2560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 31/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2017
3106

Quyết định 7708/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Nội soi"

Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2017
3107

Quyết định 7678/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Nghị định 90/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2017
3108

Quyết định 3192/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình giám sát bệnh do vi rút Ê-bô-la

Ban hành: 25/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2014
3109

Quyết định 3106/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 19/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2014
3110

Công văn 13693/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 13/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2014
3111

Công văn 13694/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 13/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2014
3112

Quyết định 2941/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống bệnh do vi rút Ê-bô-la tại Việt Nam

Ban hành: 07/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2014
3113

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2014
3114

Công văn 4693/BYT-VPB7 của Bộ Y tế về việc xuất cấp hàng chống lụt bão phục vụ công tác dự kiến khắc phục hậu quả mưa, bão số 2 (Rammasun) và dự phòng đợt bão tiếp theo

Ban hành: 17/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2014
3115

Quyết định 2535/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng"

Ban hành: 10/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2014
3116

Công văn 11636/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng sử dụng các thuốc có phản ứng ADR

Ban hành: 09/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2014
3117

Công văn 4464/BYT-DP của Bộ Y tế về việc chỉ đạo công tác tiêm chủng dịch vụ

Ban hành: 08/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2014
3118

Công văn 11586/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 22)

Ban hành: 08/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2014
3119

Công văn 10896/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc cấp số đăng ký sản xuất, lưu hành thuốc từ dược liệu

Ban hành: 26/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2014
3120

Công văn 7792/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho nhà thuốc bệnh viện

Ban hành: 15/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2014
Vui lòng đợi