Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 7.549 văn bản: Y tế-Sức khỏe
3141

Công văn 7472/QLD-TTra của Cục Quản lý Dược về việc ngừng sử dụng nguyên liệu của Công ty Jai Radhe Sales India

Ban hành: 25/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2015
3142

Quyết định 1479/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ trực thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 22/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
3143

Quyết định 202/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước cho 01 thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2015
3144

Quyết định 200/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc dừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc

Ban hành: 13/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
3145

Thông báo 99/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2015

Ban hành: 26/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2015
3146

Quyết định 100/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 14/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2015
3147

Quyết định 99/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 14/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2015
3148

Kế hoạch 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015

Ban hành: 14/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2015
3149

Công văn 497/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về kết cấu phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế

Ban hành: 14/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2015
3150

Công văn 3746/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 9 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Ban hành: 13/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
3151

Quyết định 587/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch

Ban hành: 12/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2015
3152

Công văn 1105/BYT-BH của Bộ Y tế về việc sửa đổi nội dung Công văn 5390/BHXH-DVT hướng dẫn thực hiện Thông tư 40/2014/TT-BYT

Ban hành: 12/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2015
3153

Quyết định 4869/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Tài liệu Hướng dẫn thẩm định tử vong mẹ

Ban hành: 21/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
3154

Quyết định 1073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ

Ban hành: 04/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2014
3155

Công văn 4870/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đảm bảo chất lượng nước sạch tại các khu chung cư

Ban hành: 01/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2014
3156

Công văn 10328/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 20/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2014
3157

Công văn 10327/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 20/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2014
3158

Công văn 10329/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 20/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2014
3159

Công văn 10193/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 19/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2014
3160

Công văn 1574/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư 36/2013/TTLT-BYT-BTC, Thông tư 37/2013/TT-BYT

Ban hành: 09/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2014
Vui lòng đợi